Anders Breivik heeft volgens hoogleraar psychiatrie Hjalmar van Marle geen ernstige psychiatrische stoornis. "Dit is duidelijk een politicus die niet onderschat mag worden", zegt Van Marle.

Hij komt tot die bevinding na bestudering van het 1500 pagina's tellende manifest van Breivik dat op internet staat. "Het manifest lezende heb ik geen duidelijke tekenen gezien van persoonlijkheidsstoornissen."

Het feit dat de dader na zijn actie geen einde aan zijn leven maakte, wijst daar volgens Van Marle ook op. "Meestal eindigt zoiets in zelfmoord van de dader. Vaak is dat uit wanhoop, gebrek aan perspectief of achterdocht."

Fundamenteel rechts

De man was niet sociaal geïsoleerd. "Dan moet je oppassen dat je daar niet een term als 'autistisch' op drukt."

Van Marle noemt Breivik "een politicus als Osama bin Laden", maar dan fundamenteel rechts.

Dat iemand tot zoiets in staat is, valt niet te voorspellen, zegt Van Marle. "Tenzij je alle jonge blonde mensen met rechtse fascistische ideeën gaat opsluiten, maar dat is natuurlijk geen oplossing."

STER reclame