Het graf van nazi-kopstuk Rudolf Hess in de Duitse stad Wunsiedel is vannacht geruimd. De familie van Hess wilde de grafconcessies verlengen, maar het kerkbestuur weigerde, ook omdat het graf een bedevaartsoord voor neonazi's was. De overblijfselen van het lichaam van Hess worden nu gecremeerd en boven zee uitgestrooid.

Hess was vertrouweling en plaatsvervanger van Hitler tot 1941. In dat jaar vloog hij om nog altijd onduidelijke redenen naar Groot-Brittannië. Hij zat daar in krijgsgevangenschap tot het einde van de oorlog.

Hess werd in 1946 in Neurenberg veroordeeld tot levenslang wegens misdaden tegen de vrede. Ondanks zijn nauwe banden met Hitler, ontkwam hij aan de doodstraf. Hij werd net als andere veroordeelden in de Spandaugevangenis in het toenmalige West-Berlijn opgesloten. Daar pleegde hij op 17 augustus 1987 zelfmoord.

Verboden

Hess wilde in het graf van zijn ouders in Wunsiedel begraven worden. De kerkenraad van de protestantse kerk aarzelde, omdat zij bang was voor een toeloop van neonazi's. Toch liet ze zich overtuigen door de kerkleden die vonden dat aan de laatste wil van een gestorvene niet kon worden voorbijgegaan.

De jaren daarna was het vooral druk rond de sterfdag van Hess. Neonazi's legden kransen en brachten de Hitlergroet. In 2005 verbood de gemeente demonstraties ten gunste van de vroegere nazi. Omdat neonazi's naar Wunsiedel bleven komen, besloot de kerkenraad het grafrecht per 5 oktober 2011 op te zeggen.

Een kleindochter maakte bezwaar tegen de ruiming van het graf van haar grootvader. Zij gaf haar verzet op toen het kerkbestuur haar ervan kon overtuigen dat neonazi's het graf misbruikten en dat zij Wunsiedel een slechte naam bezorgden.

STER reclame