Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn opnieuw vier patiënten overleden die de multiresistente bacterie hadden opgelopen waarmee het ziekenhuis al zeker sinds afgelopen september kampt.

Het gaat om een oxa-48 producerende Klebsiella pneumoniae. Oxa-48 is de naam van het enzym dat ervoor zorgt dat de bacterie resistent wordt tegen nagenoeg alle antibiotica.

Brandwondencentrum

Een van de patiënten lag in het brandwondencentrum van het ziekenhuis, waar de bacterie tot nog toe niet was gevonden. Er zijn nu 70 patiënten besmet geraakt, van wie er 25 zijn overleden.

Het brandenwondencentrum in het Rotterdamse ziekenhuis is één van de drie van dergelijke centra in Nederland. Als brandenwondenslachtoffers niet bezwijken aan longschade door het inademen van rook en roet, zijn infecties het meest levensbedreigend voor hen. Het is nog onduidelijk of er maar één patiënt in het brandenwondencentrum besmet is geraakt of meer.

Overlijdensoorzaak

Een commissie onder leiding van de Leidse hoogleraar Evert de Jonge onderzoekt de dossiers van alle overleden patiënten om vast te stellen in welke mate de bacterie heeft bijgedragen aan hun overlijden.

Vaststaat dat de kans om te overleven afneemt, als patiënten een vrijwel onbehandelbare infectie op hebben gelopen door een multiresistente bacterie. Alle internationaal bekende uitbraken van multiresistente Klebsiella hebben gezorgd voor hoge sterfte onder de groep besmette patiënten.

Nieuwe gevallen

Het Maasstad Ziekenhuis heeft half mei een nieuw gebouw betrokken en de beide oude locaties (Zuider Ziekenhuis en Clara Ziekenhuis) verlaten. De uitbraak van de oxa-48 producerende multiresistente Klebsiella pneumoniae vond plaats in het Zuider Ziekenhuis. De besmetting is meeverhuisd naar de nieuwe locatie.

Ondanks de maatregelen die het ziekenhuis de laatste weken heeft genomen om de epidemie in te dammen, is dat getuige de nieuwe ziekte- en sterftegevallen nog niet gelukt. Het ziekenhuis hield de uitbraak van de multiresistente bacterie eerst lange tijd stil.

Pas na een eerste publicatie van de NOS op 31 mei is er werk gemaakt van het aanpakken van de besmetting. Dat is gebeurd onder dwang van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het RIVM dat experts heeft gestuurd om orde op zaken te stellen in het ziekenhuis.

Drager

Vorige week dinsdag zei het Maasstad dat er 63 besmettingen waren. Eind mei had het ziekenhuis er 47 geteld waarvan 21 met dodelijke afloop. Dat waren allemaal patiënten die op de intensive care van het ziekenhuis lagen of hadden gelegen en ook een infectie hadden door de multiresistente Klebsiella.

Bij de zestien vorige week nieuw gevonden besmette patiënten gaat het niet altijd om mensen die een infectie hebben gekregen. Deels zijn ze alleen drager van de bacterie.

Slachtoffers

De vader van Arthur Noltee uit Goirle is naar alle waarschijnlijkheid één van de patiënten die met of aan de bacterie is overleden. Zeker weten Arthur en zijn vrouw Miranda dat nog niet, omdat het Maasstad Ziekenhuis niet heel scheutig is met de informatieverstrekking. Het staat vast dat Arthurs vader na een operatie in het Maasstad Ziekenhuis daar één dag op de ic heeft gelegen. Daarna moest hij ineens in isolatie verpleegd worden. Zijn gezondheidstoestand verslechterde toen heel snel en korte tijd later is hij overleden. Hij was 73 jaar.

Verschillende bacteriën

De moeder van Linda van Os was 74 jaar toen ze afgelopen december werd opgenomen met een ontsteking en een abces in haar darmen. De behandeling met antibiotica verliep voorspoedig, op 31 december mocht ze naar huis.

Al snel voelde ze zich toch niet helemaal goed en na verschillende bezoeken aan het ziekenhuis werd ze op 20 januari weer opgenomen. Vanaf die dag ging er veel mis. Mevrouw Van Os raakte successievelijk besmet met een aantal multiresistente bacteriën.

Pas na zeven weken werd ze eindelijk geïsoleerd. Hygiënevoorschriften werden vaak niet gerespecteerd. Haar toestand verslechterde en op 10 april was de tweede bloedvergiftiging die ze binnen een paar weken had opgelopen haar fataal.

Mevrouw Van Os overleed volgens het Maasstad Ziekenhuis aan de gevolgen van een infectie door een heel venijnige bacterie, maar niet de multiresistente Klebsiella. Ook haar dossier wordt voor onderzoek naar Leiden gestuurd.

STER reclame