Banengroei grootst in zorgsector

Aangepast op

Het aantal banen in de zorg is de afgelopen tien jaar met bijna veertig procent toegenomen. Daarmee is het de sterkst groeiende sector.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat één op de zeven mensen nu in de zorg werkt. Naar verwachting neemt dat de komende jaren alleen nog maar toe.

Vrouwen

Het zijn vooral vrouwen die in de zorg werken; vier van de vijf werknemers is vrouw. Verder is de handel nu nog de grootste bedrijfstak; anderhalf miljoen mensen werken in die sector.

Het CBS denkt dat de werkgelegenheid in de zorg binnen een aantal jaar het grootst zal zijn.