NOS NieuwsAangepast

Veelverdieners bij woningcorporaties

Door redacteur Jikke Zijlstra

Eenvijfde van alle toezichthouders bij woningcorporaties verdient meer dan binnen de branche is afgesproken. Het bedrag dat de toezichthouders te veel verdienen varieert van enkele duizenden euro's tot tienduizenden euro's.

Dat heeft de NOS onderzocht. Uit een vertrouwelijke brief van voormalig minister Van der Laan aan de Tweede Kamer uit 2009 blijkt dat zich onder meer bij relatief kleine corporaties regelmatig uitschieters voordoen. Zo verdient de voorzitter van de raad van toezicht van corporatie SHBB in Borger-Odoorn met 229 woningen 25.000 euro. Terwijl 9000 euro is toegestaan.

Bij een kleine corporatie in Balk, Wonen Zuidwest Friesland, verdiende de voorzitter van de raad van toezicht ook te veel: 28.000 euro, waar 10.000 euro de grens is. Inmiddels is deze commissaris gedwongen op te stappen.

Gepast

Commissaris van de koningin Jan Franssen in Zuid-Holland verdient met zijn bijbaan als voorzitter van de raad van toezicht bij Delta Wonen in Zwolle (15.000 woningen) zo'n 10.000 euro meer dan is toegestaan, namelijk bijna 25.000 euro. Ook drie van zijn commissarissen krijgen meer dan de norm toestaat.

Bij grotere corporaties zijn de vergoedingen voor de toezichthouders ook geregeld te hoog, zoals bij corporatie Portaal, met ruim 53.000 woningen in oa Leiden, Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Daar verdienen zowel de voorzitter als de commissarissen zo'n 10.000 euro meer dan is toegestaan.

Bij corporatie Rochdale met bijna 40.000 woningen kregen twee interim-toezichthouders in 2009 elk 74.000 euro, terwijl 17.000 euro normaal is. Volgens bestuurders van de betreffende corporaties krijgen de toezichthouders de betreffende honorering, omdat sprake was van een fusie of bestuurlijke crisis, zoals in het geval van Rochdale.

Bij grote corporaties, zoals Portaal, kost het toezichthouden sowieso meer werk en dus is een hogere vergoeding gepast, zeggen de bestuurders.

Onaanvaardbaar

De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, vindt het onaanvaardbaar dat commissarissen meer verdienen dan de norm. "Toezichthouden op een maatschappelijke organisatie doe je niet voor het geld. Daar hoort een passende vergoeding bij. En als je als branche een norm afspreekt, moet je je daar aan houden."

Afgesproken is de 'honoreringscode commissarissen'. Die geldt sinds juli 2010. Daarin staat dat toezichthouders van kleine corporaties maximaal 9000 euro mogen verdienen. Voor grote corporaties ligt de grens bij 18.000 euro. Dat is inclusief een opslag voor extra werk, zoals bij fusies.

Hoewel corporaties zich horen te houden aan de code, controleert niemand of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Raden van toezicht zijn alleen verplicht zich in het jaarverslag te verantwoorden. De enige sanctie die nu op het overtreden van de norm staat, is het royeren als lid van de Vereniging van Toezichthouders op Woningcorporaties en koepelorganisatie Aedes.

Boetes

Zowel de Woonbond als de VTW willen daarom dat minister Donner van Binnenlandse Zaken de code algemeen verbindend verklaart. Dan kunnen via een rechterlijke instantie bijvoorbeeld boetes opgelegd worden. De VTW heeft goede hoop dat alle corporaties zich dan aan de regels gaan houden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl