Het blowverbod is in strijd met de Opiumwet. Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald.

Een groep Amsterdammers had de burgemeester een paar jaar geleden gevraagd om een blowverbod rond een kinderspeelplaats in hun straat. Elders in de stad geldt al zo'n verbod en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is deze bevoegdheid opgenomen.

Toenmalig burgemeester Cohen wees het verzoek echter af, omdat hij een verbod een te zwaar middel vond. Daarop stapten de bewoners naar de Raad van State en die heeft nu dus besloten dat het verbod in strijd is met de Opiumwet.

Al verboden

Volgens de Raad is het bezit van softdrugs in Nederland strafbaar en kun je niet iets verbieden wat volgens de wet al verboden is. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De uitspraak heeft ook gevolgen voor verboden op andere plaatsen. Zo wilde Heerlen vanaf morgen een blowverbod instellen voor de hele gemeente.

STER reclame