Politiemensen moeten zich 'Lifestyle-neutraal' kleden. Dit staat in een nieuwe gedragscode, die politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben ondertekend.

In de code staat dat de politie een "gezagsuitstralende, neutrale en veilige houding" behoort in te nemen.

Dus mogen politieambtenaren geen;

uitzonderlijke haardracht of haarkleur hebben, zoals een hanenkam;accessoires dragen die letsel kunnen veroorzaken, zoals grote oorbellen;zichtbare tatoeages, zichtbare piercings en andere zichtbare opzichtelijke lichaamsversieringen hebben;uitingen van geloofs- of politieke overtuiging dragen

Keppeltjes

Onder de laatste categorie vallen bijvoorbeeld kruisjes, hoofddoekjes, keppeltjes, lange baarden, insignes en speldjes.

De richtlijn geldt alleen voor politieambtenaren die in contact komen met het publiek. Het ministerie erkent dat een tatoeage moeilijk te verwijderen is en er kan voor bestaande gevallen een uitzondering worden gemaakt.

Over de totstandkoming van de gedragscode Lifestyle-neutraliteit is al door het vorige kabinet gesproken. Nu is de richtlijn daadwerkelijk vastgelegd in een protocol.

STER reclame