Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil de hulp voor zwerfjongeren verbeteren. Ze gaat daarover praten met de gemeenten, die verantwoordelijk worden voor alle jeugdzorg.

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks zo'n 8000 jongeren onder 23 jaar voor korte of langere tijd een zwervend bestaan leiden. Ze hebben vaak allerlei complexe problemen.

De bewindsvrouw wil daarom creatieve manieren bedenken om ze weer terug te brengen in de maatschappij. Ze gaat gemeenten onder meer stimuleren om verschillende organisaties die bij zwerfjongeren betrokken zijn, beter te laten samenwerken.

Op de goede weg

De belangenorganisatie Zwerfjongeren Nederland vindt dat de staatssecretaris op de goede weg is door gemeenten meer verantwoordelijk te maken voor het oplossen van de problemen van de zwerfjongeren. Gemeenten hebben meer mogelijkheden om dichter op de jongeren zitten dan landelijke organisaties.

Maar daarvoor moet er nog wel veel veranderen, zegt directeur Hella Masuger van Zwerfjongeren Nederland. "Veel gemeenten hebben geen zicht op het aantal zwerfjongeren, het gevolg is dat er geen beleid is en er dus ook te weinig woonplekken zijn voor dakloze jongeren."

De organisatie vindt dat jongeren niet terecht moeten komen in het dak- en thuislozencircuit. "Gemeenten moeten daarom een jongerenloket inrichten, zodat jongeren weten waar ze terecht kunnen. In onder meer Rotterdam is dit al het geval", zegt Masuger.

STER reclame