Pieter Jaap Aalbersberg wordt de nieuwe korpschef van de politie in Amsterdam. Hij leidt nu nog de politie in IJsselland. De huidige korpschef van Amsterdam, Bernard Welten, gaat met pensioen.

Minister Opstelten heeft vandaag de namen bekendgemaakt van de korpschefs van de nieuwe nationale politie. In het nieuwe systeem komen 10 in plaats van 25 regionale korpsen en één landelijke eenheid.

Onder de elf nieuwe chefs zijn drie vrouwen. De korpschefs van Den Haag en Rotterdam blijven op hun plek.

De korpschefs worden officieel per 1 augustus aangesteld als kwartiermakers; als de nieuwe Politiewet in werking treedt, worden ze korpschef.

De volledige lijst:

Noord-Nederland (Groningen, Fryslân, Drenthe): Oscar Dros (48). Huidige functie: korpschef Groningen. Oost-Nederland (IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid): Stoffel Heijsman (58). Huidige functie: korpschef Utrecht.

Noord-West-Nederland (Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland): Liesbeth Huyzer (50). Huidige functie: lid korpsleiding Amsterdam-Amstelland. Amsterdam (Amsterdam-Amstelland): Pieter Jaap Aalbersberg (52). Huidige functie: korpschef IJsselland. Flevoland-Utrecht (Midden-Nederland) (Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Flevoland): Miriam Barendse (47). Huidige functie: korpschef Brabant-Noord. Haaglanden (Haaglanden, Hollands Midden): Henk van Essen (50). Huidige functie: korpschef Haaglanden. Rotterdam Rijnmond (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid): Frank Paauw (52). Huidige functie: korspchef Rotterdam-Rijnmond. Oost-Brabant (Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord): Frans Heeres (53). Huidige functie: korpschef Midden- en West-Brabant. Limburg (Limburg-Zuid, Limburg-Noord): Gerry Veldhuis (52). Huidige functie: korpschef Limburg-Zuid. Zeeland-West-Brabant (Midden- en West-Brabant, Zeeland): Hans Vissers (57). Huidige functie: plaatsvervangend-korpschef Rotterdam-Rijnmond.

Landelijke eenheid: Patricia Zorko (46). Huidige functie: plaatsvervangend-korpschef Korps Landelijke politiediensten.

STER reclame