Immigranten uit Libië en Tunesië bij het Italiaanse eiland Lampedusa
NOS NieuwsAangepast

Frontex: minder irreguliere grensoverschrijdingen naar EU vastgesteld

Het aantal mensen van wie is vastgesteld dat ze via illegale routes naar de Europese Unie zijn gekomen, is in de eerste zes maanden van 2024 met bijna een derde gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens voorlopige gegevens van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex werden van 1 januari tot eind juni ongeveer 94.000 irreguliere grensoverschrijdingen genoteerd, een afname van 30 procent. Dat betekent overigens niet dat net zoveel migranten naar de EU kwamen: sommige mensen waagden meerdere pogingen om de EU binnen te komen. De meeste migranten komen uit Syrië, Mali en Afghanistan.

De daling is opvallend. Vorig jaar bereikte het aantal migranten dat niet via een officiële grenspost naar de EU kwam een piek, met zo'n 380.000 mensen was dat het hoogste aantal sinds 2016. Vooral via de mediterrane routes nam het aantal migranten toen toe.

Uit de nieuwe gegevens van Frontex blijkt dat migratie via die route het afgelopen half jaar juist sterk is gedaald. Via het centrale Middellandse Zeegebied (van met name Tunesië en Libië naar Malta en Italië) ging het aantal waargenomen migranten met 61 procent omlaag en via de Westelijke Balkan met 72 procent.

Tunesiëdeal

Frontex geeft geen verklaringen voor die daling. Mogelijk speelt de Tunesiëdeal een rol. In 2023 kreeg de Tunesische president Saied honderden miljoenen euro's van de EU in ruil voor het tegenhouden van migranten in zijn land. Sindsdien lijkt het steeds minder migranten te lukken om vanuit Tunesië de oversteek naar Italië te maken.

Ondanks de daling van het aantal migranten dat via de centrale Middellandse Zee naar Europa komt, is dit nog wel de meest gebruikte route. Het afgelopen half jaar maakten bijna 26.000 immigranten de overtocht, voor zover Frontex heeft kunnen waarnemen. Het gaat vooral om Tunesiërs, Syriërs en Bengalen.

Op andere routes neemt het aantal migranten juist wel toe. De grootste toename constateerde Frontex op de zogeheten West-Afrikaanse route, die naar de Canarische Eilanden voert. Bijna 20.000 migranten bereikten de eerste zes maanden de eilanden, meer dan twee keer zoveel als in de eerste zes maanden van 2023. Toen ging het om 7692 mensen.

Een andere migratieroute die populairder is geworden, loopt via het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het gaat om de route over land en zee van Turkije naar Griekenland, en via Bulgarije en Noord-Cyprus naar Griekenland. De eerste zes maanden van dit jaar bereikten bijna 25.000 immigranten via deze route Europa, een stijging van 75 procent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl