Een grutto
In samenwerking met
Oost
NOS Nieuws

Geen windmolens in natuurpark IJsseldelta om weidevogels te beschermen

De provincie Overijssel heeft besloten geen windmolens te plaatsen in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dat doet de provincie om de weidevogels in het gebied te beschermen. Hun broedgebied zou door de plaatsing van de windmolens in gevaar komen.

De IJsseldelta ligt in de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland en de Flevolandse gemeente Noordoostpolder. In 2005 is het gebied aangewezen als Nationaal Landschap. Dat is een gebied met een volgens de overheid unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie.

In eerder onderzoek naar eventuele plaatsing van de turbines werd een deel van de IJsseldelta aangewezen als "landschappelijke gunstige locatie", schrijft regionale omroep Oost. Aan de hand van dat onderzoek werd besloten dat er tien windmolens moesten komen.

Nu gaat dat niet meer door, omdat een tweede onderzoek heeft uitgewezen dat die molens een negatief effect zullen hebben op de weidevogels in het gebied. Vogels als de grutto, tureluur, wulp en kievit zouden bestaande broedgebieden kwijtraken. De molens zouden de ontwikkeling van nieuwe broedgebieden ook bemoeilijken.

Daarom gaat nu een streep door het plan. "Het is geen goed idee om hier zoekgebieden voor windenergie aan te wijzen", concludeert Gedeputeerde Staten.

Natuurvriendelijke landbouw

Het aantal weidevogels in Nederland loopt steeds verder terug. Het aantal broedparen daalde de afgelopen decennia van 100.000 naar minder dan 30.000. Met het Aanvalsplan Grutto willen overheden, boeren en terreinbeheerders de grutto redden.

Volgens de Vogelbescherming komt de afname vooral door de intensivering van de landbouw. De Vogelbescherming wil meer geld en betere maatregelen die de natuurvriendelijke landbouw stimuleren, om zo de weidevogels te beschermen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl