minister Bruins
NOS NieuwsAangepast

Minister Bruins dreigt met ingrijpen bij TU Delft

Minister Bruins van Onderwijs dreigt de TU Delft met een 'aanwijzing' om de sociale veiligheid te verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij dat hij over "bestuurlijk instrumentarium" beschikt en dat hij de raad van toezicht opdracht kan geven maatregelen te nemen.

De zorgen volgen op een rapport van de Onderwijsinspectie eerder dit jaar, waarin gesproken wordt van 'wanbeheer'. Volgens de Inspectie wordt op de TU de zorg voor medewerkers verwaarloosd en ervaren velen van hen sociale onveiligheid.

De TU heeft daarop een verbeterplan gepresenteerd, maar volgens de inspectie is dat onvoldoende uitgewerkt.

Weinig vertrouwen

De inspectie heeft er weinig vertrouwen in dat het college van bestuur van de universiteit de situatie van wanbeheer kan herstellen. De inspectie heeft de TU opgedragen het plan te concretiseren en elke drie maanden over de voortgang te rapporteren.

Bruins vindt dat een duidelijke opdracht, die voortvarend moet worden opgepakt. Volgens de nieuwe minister zijn de conclusies van de inspectie voor hem aanleiding tot grote zorg. Net als zijn voorganger Dijkgraaf wil hij de situatie bespreken met de raad van toezicht van de universiteit. Afhankelijk van de ontwikkelingen bekijkt of hij inderdaad een aanwijzing geeft.

'Valse start'

In een reactie noemt de TU Delft de kritiek van de inspectie "teleurstellend en pijnlijk". Het college van bestuur spreekt in een brief over een "valse start" en hoopt dat de inspectie de universiteit "tijd en ruimte gunt om zichzelf te bewijzen".

"Hoe kritisch de reactie van de onderwijsinspectie ook is, wij geloven in de verandering die wij als organisatie met elkaar hebben ingezet", schrijft de universiteit. Het college van bestuur begrijpt dat de inspectie het plan beoordeelt als een actieplan en daarom vraagt om concrete uitwerkingen: "We zijn daarmee aan de slag en nemen dit ter harte. Hoe onze acties leiden tot verbetering van de sociale veiligheid, krijgt een concrete uitwerking."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl