Ter illustratie: betogers voor strengere wapenwetgeving in de VS voor het gebouw van het Hooggerechtshof in Washington
NOS Nieuws

Wet VS tegen wapenbezit bij contactverbod na huiselijk geweld blijft overeind

Het Amerikaanse Hooggerechtshof houdt een wet overeind die regelt dat mensen geen vuurwapens mogen bezitten als ze een contactverbod hebben vanwege huiselijk geweld.

Het besluit van het Hooggerechtshof is een overwinning voor de regering-Biden, die de wet als cruciaal had bestempeld om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. Ook lopen agenten volgens de regering aanzienlijk meer gevaar zonder de wet, als ze worden afgestuurd op incidenten met huiselijk geweld.

Sinds 1994 is het in de VS strafbaar vuurwapens te bezitten met een contactverbod vanwege huiselijk geweld. De wet kwam dit jaar op de rol van het hoogste gerechtshof in de VS, nadat een lagere rechter in New Orleans in een hoger beroep had geoordeeld dat de wet in strijd was met het recht voor Amerikanen om wapens te dragen, het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet.

Aanleiding was een zaak waarin een man uit Texas met een contactverbod in korte tijd bij meerdere schietpartijen betrokken was. Agenten troffen bij hem thuis meerdere wapens aan. In eerste instantie werd de man veroordeeld voor dat wapenbezit, maar in hoger beroep ging zijn veroordeling van tafel.

Verruiming vuurwapenregels in 2022

De rechter baseerde zich daarbij op een geruchtmakende uitspraak van het Hooggerechtshof in 2022, waarmee het recht een wapen te dragen voor de hele Verenigde Staten werd verruimd. Het Hooggerechtshof verklaarde toen een wet in de staat New York ongrondwettelijk. Volgens die wet uit 1913 moesten vuurwapenbezitters een "geldige reden" opgeven om hun wapen buitenshuis te mogen dragen.

Sinds die verruiming in 2022 wordt via tal van zaken de grenzen van het tweede amendement opgezocht. Ook omdat het negenkoppige Hooggerechtshof inmiddels wordt gedomineerd door conservatieve rechters, die eerder geneigd zijn om in het voordeel van ruimere wapenwetgeving te oordelen.

Vorige week haalde het Hooggerechtshof bijvoorbeeld nog een streep door een wet die het bezit van een zogenoemde bump stock verbiedt. Met zo'n hulpstuk kunnen met een halfautomatisch geweer in korte tijd veel meer schoten worden gelost dan normaal.

Het verbod op deze hulpstukken was in 2019 ingevoerd onder president Trump op aandringen van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het weer toestaan van bump stocks leidde tot verontwaardiging in de VS.

Opperrechter: gezond verstand gebruikt

De zaak over het toestaan van wapens voor mensen met een contactverbod was eveneens een test voor de huidige Amerikaanse wapenwetgeving, waarbij het Hooggerechtshof nu dus een wet wél overeind hield. Van de negen rechters, stemden er acht voor de wet. Enkel Clarence Thomas, die te boek staat als de conservatiefste rechter van het Hof, stemde tegen.

Opperrechter John Roberts schrijft dat de wet uit 1994 is gebaseerd op "gezond verstand" en dat hij pas geldt als een rechter heeft vastgesteld dat iemand "een geloofwaardige dreiging vormt". Dat past volgens hem bij de grondwet, waarin is bepaald dat de wapenwetten in de VS bepalingen hebben "die voorkomen dat personen die anderen fysiek letsel toebrengen, misbruik kunnen maken van vuurwapens".

De Amerikaanse president Biden reageerde via een persverklaring op het oordeel van het Hooggerechtshof. Volgens hem kunnen slachtoffers van huiselijk geweld en hun families nu blijven rekenen op de "cruciale bescherming, net zoals ze de afgelopen dertig jaar dat ook al konden". Biden: "Want niemand die is mishandeld zou zich ook nog eens zorgen moeten maken over dat de dader een geweer kan pakken".

Hij zegt verder dat hij zich zal blijven inspannen om via het Congres een einde te maken aan de "epidemie van vuurwapengeweld die onze gemeenschappen verscheurt".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl