Marlene Engelhorn
NOS Nieuws

Club van 50 Oostenrijkers verdeelt 25 miljoen euro van rijke erfgename

Vijftig Oostenrijkse burgers hebben met elkaar 25 miljoen euro van een erfgename uit een extreem rijke familie verdeeld over 80 maatschappelijke organisaties. Dat was op verzoek van de erfgename zelf. Begin dit jaar maakte de Duits-Oostenrijkse Marlene Engelhorn bekend dat ze afstand deed van het fortuin dat zij had geërfd van haar grootmoeder, die in 2022 overleed. Volgens Engelhorn had ze geen recht op het bedrag, omdat ze nooit wat voor het geld had hoeven doen.

Engelhorn is een nazaat van Friedrich Engelhorn (1821-1902), de oprichter van het Duitse chemieconcern BASF. Haar grootmoeder Traudl Engelhorn-Vechiatto bezat een vermogen dat op ruim 4 miljard euro werd geschat.

50 Oostenrijkers

Nadat het nieuws bekend was geworden, werd een commissie samengesteld van 50 Oostenrijkers tussen de 16 en 85 jaar. Deze club besloot in zes weekenden hoe het geld van Engelhorn het beste kon worden besteed. Het doel daarbij was om de ongelijkheid in de samenleving te verminderen en mensen uit kansarme milieus meer kansen te bieden.

Uiteindelijk kozen ze voor 80 organisaties en verenigingen, waarbij de Oostenrijkse natuurbeschermingsvereniging de gelukkigste was. Die ontving met 1,6 miljoen euro het hoogste bedrag. De andere miljoenen gingen naar initiatieven op het gebied van klimaat, betaalbare woningen, gezondheid, sociale zaken, onderwijs en integratie.

Leden van de commissie die het geld van Engelhorn verdeelden

Meer belasting betalen

Engelhorn zet zich al jaren in voor de herinvoering van de erfbelasting in Oostenrijk (afgeschaft in 2008). Zo vond ze het onrechtvaardig dat zij over het miljoenenbedrag dat ze kreeg helemaal geen belasting hoefde te betalen. Volgens Der Spiegel wordt er in Oostenrijk de komende 30 jaar 600 miljard euro belastingvrij geërfd. Engelhorn vindt dat de rijken een grotere bijdrage moeten leveren aan een rechtvaardige samenleving.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl