NOS Nieuws

Politie-enquête: kwart medewerkers weleens bedreigd door criminelen

Bijna een kwart van alle agenten en rechercheurs geeft aan weleens te zijn bedreigd door criminelen, blijkt uit onderzoek onder ruim 600 politiemedewerkers. Zo'n 12 procent zegt het afgelopen jaar hiervan het slachtoffer te zijn geweest.

In het rapport Ongekend van Mehlbaum Onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap staat verder dat niet alleen rechercheurs, maar vooral ook wijkagenten het risico lopen "om doelwit te worden, wanneer zij in hun reguliere werkzaamheden in conflict komen met zware criminelen".

Persoonlijke bedreigingen

De politie noemt het zorgelijk dat het dreigen zich steeds vaker op de persoon richt. Zo zijn er gevallen bekend waarin een verdachte privé-informatie had over de politiemedewerker, zoals een adres, kenteken of waar diens kinderen naar school gaan.

"Vroeger was het de politie die werd bedreigd, het instituut. Nu zie je dat politiemensen en hun naasten in de privésfeer worden bedreigd, persoonlijk", zegt Peije de Meij, portefeuillehouder Geweld bij de politie.

Vaker anoniem werken

Hoewel de meeste medewerkers aangeven in hun leven geen negatieve gevolgen te ervaren van een dreiging, waarschuwt De Meij voor de impact. "Als je wordt bedreigd, kan dat leiden tot ander gedrag, tot terughoudendheid in het werk. En vlak de mentale druk niet uit. Als je in jouw privésfeer wordt bedreigd, dan raakt jou dat toch, misschien onbewust. We merken nu al dat collega's vaker anoniem en onherkenbaar willen werken." Dat laatste gebeurt volgens De Meij alleen in uiterste gevallen.

3000 agenten werd gevraagd de vragenlijst in te vullen, 20 procent heeft dat ook gedaan. Ongeveer een vijfde van de deelnemers aan het onderzoek heeft aangifte gedaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl