De Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Een meerderheid van 116 leden steunde het plan van de Partij voor de Dieren.

Er waren 30 tegenstemmers: de christelijke partijen en drie Kamerleden van de PvdA vinden het een te grote inbreuk op de vrijheid van godsdienst.

Lijden

Er werd ook een voorstel aangenomen waarin staat dat er toch onverdoofd mag worden geslacht als kan worden aangetoond dat het dier niet méér lijdt dan wanneer het wel zou zijn verdoofd.

De ChristenUnie vroeg de stemming uit te stellen, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan in een kort geding over de wetenschappelijke waarde van rapporten over koosjer slachten. Dat verzoek haalde het niet.

STER reclame