NOS Nieuws

CBS: gezinnen hebben steeds vaker twee werkende ouders

Gezinnen hebben steeds vaker twee werkende ouders, blijkt uit cijfers van het CBS. In tien jaar tijd is het aantal tweeoudergezinnen waarvan alleen de vader werkt afgenomen. In 2013 werkte in 19 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen alleen de vader. In 2023 was dit afgenomen naar 13 procent.

In ruim de helft van de 1,5 miljoen tweeoudergezinnen werkt de vader voltijds en de partner in deeltijd. Dat is licht afgenomen sinds 2013. Een grotere verschuiving is dat steeds meer vrouwen en mannen deeltijdbanen nemen van 20 tot 35 uur per week in plaats van minder dan 20 uur per week.

Opleiding

Socioloog Tanja Traag van het CBS zegt tegen de Volkskrant dat de ontwikkeling dat vrouwen meer gaan werken niet het gevolg is van financiële noodzaak, maar dat dat komt doordat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn. Hoogopgeleide vrouwen werken volgens onderzoek gemiddeld een dag meer per week dan lager opgeleide vrouwen. Ook is de taakverdeling binnen hoogopgeleide stellen gelijker.

Ongeveer 14 procent van de niet-werkende moeders met een partner is niet op zoek naar werk en is ook niet op korte termijn beschikbaar. Van deze groep zei bijna de helft in de zogenoemde enquête beroepsbevolking uit 2022 dat de zorg voor het gezin of huishouden daarvan de reden was.

Arbeidsongeschiktheid

5 procent van de vaders in een gezin waarbij ook een partner aanwezig is, werkt niet (104.000 mensen). Bijna de helft van deze groep zegt dat ziekte of arbeidsongeschiktheid de belangrijkste reden is. 8 procent van de niet-werkende vaders zegt niet te werken om voor het gezin of huishouden te zorgen.

Het CBS constateert dat er in Nederland kritischer wordt gedacht over de band tussen een kind en een werkende moeder dan in veel andere Europese landen. 28 procent van de Nederlanders tussen 16 en 75 jaar is het oneens of deels oneens met de stelling dat een werkende moeder net zo'n warme en veilige band met haar kinderen kan opbouwen als een moeder die niet werkt. Dat onderzocht het CBS in 2022. Dat onderzoek werd ook gedaan in andere Europese landen.

Polen

In Polen, Finland, Italië, Frankrijk en Denemarken wordt het positiefst gedacht over de band tussen een werkende moeder en het kind. Nederland, Letland, Malta, Estland en Luxemburg scoren het laagst. Over het algemeen zijn in Nederland mannen het minder vaak eens met de stelling dan vrouwen.

Socioloog Traag zegt tegen de Volkskrant dat op sociale media soms wordt beweerd dat stellen traditioneler zijn geworden, maar dat dat niet klopt. "Op Instagram en TikTok ging het de afgelopen tijd veel over de tradwives die in opmars zouden zijn oftewel vrouwen die thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen maar het tegenovergestelde zien wij terug in de cijfers. Er zijn juist minder huismoeders die nu helemaal stoppen met werken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl