Joodse en islamitische organisaties zijn zeer kritisch over het compromisvoorstel van Kamerleden over de rituele slacht.

De PvdA, VVD, D66 en GroenLinks willen dat er een ontheffing kan worden verleend als is aangetoond dat dieren bij rituele slachting niet meer lijden dan bij de reguliere slacht.

Beklaagdenbank

Het Contactorgaan Moslims en Overheid spreekt over een "suggestief en vooringenomen voorstel". "We worden in de beklaagdenbank gezet en moeten bewijzen dat we onschuldig zijn", aldus woordvoerder Yusuf Altuntas.

"Er is niets mis met ons geloof. Het ritueel slachten maakt daar onderdeel van." Altuntas vreest ook dat de discussie blijft doorgaan. Hij wijst erop dat het wetenschappelijk niet is aangetoond dat onverdoofd slachten minder diervriendelijk is dan de reguliere slacht.

Het actiecomité Halal noemt het "symboolpolitiek". "Hoe moet je bewijzen dat een dier niet lijdt. Je kunt het een dier niet zelf vragen", aldus woordvoerder Küncük.

Zware slag

De Joodse Gemeenschap Amsterdam is zeer teleurgesteld. "Dit is een zware slag voor de Joodse gemeenschap. Het is historisch gezien een ernstige breuk met de geschiedenis die we in het land hebben", aldus Eisenmann van de Joodse Gemeenschap Amsterdam.

"De bewijslast komt nu bij ons te liggen. Het is een krakkemikkige manier en de deur wordt opengezet tot alleen maar discussie."

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) spreekt over een onwerkbaar compromis. "De discussie zal doorgaan. Het meten van pijn is ongelofelijk moeilijk", zegt directeur Naftaniel.

Een woordvoerder van Wakker Dier noemt het compromis een poldermodel dat niks zegt en vreest jarenlange discussies. "Dit gaat jarenlang gekissebis opleveren van wetenschappers", aldus Wakker Dier.

STER reclame