AOW-keuze kan al vanaf 2013

Aangepast op

Al over twee jaar kunnen mensen ervoor kiezen hun AOW later dan hun 65ste te laten ingaan. Dit heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

Als werknemers ervoor kiezen na hun 65ste door te werken, worden ze beloond met een hogere AOW-uitkering. Voor elk jaar dat de AOW na de 65e ingaat, stijgt de AOW-uitkering met 6,5 procent. De AOW mag maximaal vijf jaar worden uitgesteld. De regeling gaat in 2013 in.

Pensioenstelsel

Anderhalve week geleden maakten de vakbonden, de werkgevers en het kabinet afspraken over een nieuw pensioenstelsel.

Kern van het pensioenakkoord is dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat en in 2025 naar 67. Vanaf 2013 gaat de AOW-uitkering elk jaar met 0,6 procent omhoog.