NOS NieuwsAangepast

Water Wadden verjaagt broedende vogels

Veel broedende vogels op de Waddeneilanden zijn in het weekend met nest en al verjaagd door hoog water. Voor sommige lepelaars, visdieven, kluten, tureluurs, zilvermeeuwen en scholeksters was dat al de tweede keer dit seizoen.

De resultaten van het broedseizoen 2011 zullen dan ook heel mager zijn, zegt Otto Overdijk, beheerder van het Waddengebied voor Natuurmonumenten.

Door een combinatie van regen, harde winde en springtij raakten de afgelopen dagen stukken strand en kwelders onder water. Het gaat om enkele duizenden hectares. Eind mei gebeurde dat ook al. Net als toen raakten vogelparen hun nest en eieren kwijt.

Het water bereikte in het weekend 1.75 meter boven NAP. Normaal is dat 1.10 meter. Het water in de ondergelopen gebieden staat nog steeds hoog, omdat het maar langzaam wegstroomt.

Binnendijks

Het gaat vooral om vogels die in dezelfde omgeving ter wereld zijn gekomen en later naar Afrika vertrokken, zegt Overdijk. "Als ze na een paar jaar geslachtsrijp zijn, komen ze terug naar Nederland. Het effect op het slechte broedseizoen zal op de Waddeneilanden dan ook pas over enkele jaren merkbaar zijn."

De kans bestaat dat de getroffen vogelsoorten het Waddengebied voortaan mijden. "Je kunt zeggen dat vogelparen die met succes eieren uitbroeden, eerder terugkomen. Maar het omgekeerde is ook waar."

Om minder afhankelijk te zijn van de grillige natuur, is er volgens Overdijk een alternatief: het binnendijks aanleggen van gebieden met omstandigheden waaronder de vogels ook kunnen broeden. "Langs de Friese en Groningse kust hebben we al enkele van die pareltjes liggen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl