Het besluit van het kabinet om de Zeeuwse Hedwigepolder toch niet onder water te zetten, valt in België niet goed. Oud-minister en prominent christen-democratisch partijlid Demeester noemt het in de Vlaamse krant De Morgen "onaanvaardbaar".

"Wij begrijpen niets van dit alternatief", aldus Demeester. "Dit gaat in tegen alle afspraken."

Demeester zegt dat niet ontpolderen voor Vlaanderen een financiële strop van 250 miljoen euro oplevert. Dat geld zal onder meer gebruikt moeten worden om dijken te verhogen. Ook zal de verbetering van de toegang tot de haven van Antwerpen vertraging oplopen.

Alternatief

Nederland en België maakten in 2005 afspraken over uitdieping van de Westerschelde ten bate van de haven in Antwerpen. Ter compensatie van de natuur zou de Hedwigepolder onder water gezet worden. In Zeeland was daar echter veel protest tegen.

Het Nederlandse kabinet presenteerde vrijdag daarom een alternatief: de ontpoldering van twee andere polders bij Vlissingen.

Europese toets

Volgens Demeester, die in 2005 de onderhandelingen van Belgische kant leidde, kan er geen sprake zijn van herziening van het Scheldeverdrag.

"De concrete voorstellen die nu op tafel liggen, voldoen duidelijk niet aan de eis dat er 600 hectare natuur moet worden hersteld. Ik geloof dus ook niet dat het huidige voorstel de Europese toets zal doorstaan."

STER reclame