De Hedwigepolder in Zeeland wordt toch niet onder water gezet. Het kabinet heeft een alternatief gevonden, waarvoor veel meer draagvlak zou zijn.

In 2013 worden op drie plaatsen slikken en schorren in de Westerschelde vergroot. Het zijn de Slikken van Hulst en de Platen van Ossenisse en Appelzak. Later, in 2015, wordt de Schorer- en Welzingepolder bij Vlissingen onder water gezet.

"Het is een beter alternatief. Er gaat geen goede landbouwgrond verloren en er wordt minder oppervlakte onder water gezet", zei staatssecretaris Bleker vanmiddag op een persconferentie.

De Belgen, met wie afspraken waren over de Hedwigepolder en verdieping van de Westerschelde, zijn niet blij met de plannenwijziging van de Nederlandse regering. De Vlaamse minister-president Peeters spreekt van "een probleem". Toch denkt Bleker dat hij de Belgen kan overtuigen van dit betere alternatief.

Doorsteken

Al jaren wordt gediscussieerd over de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. In 2005 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag ondertekend over de verdere uitdieping van de Westerschelde. België wilde de Antwerpse haven beter bereikbaar maken voor grotere zeeschepen.

Om de natuurschade te compenseren werd afgesproken de Hedwigepolder, zo'n 300 hectare, onder water zetten, maar het verzet in Zeeland tegen het doorsteken van dijken is groot. Zo voelen boeren er niets voor hun landbouwgrond terug te geven aan water.

Bleker begrijpt het verzet. "Als in Amsterdam een klein stukje van de Keizersgracht wordt gedempt, dan komt er ook verzet."

Alternatieven

In de loop der jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar alternatieven voor de Hedwigepolder. Het laatste kabinet-Balkenende kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het onder water zetten van deze omstreden polder onvermijdelijk was vanwege het verdrag met Vlaanderen. De zaak leek afgedaan.

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte stond alleen dat er opnieuw naar een alternatief gezocht zou worden. Het kritische Zeeuwse CDA-Kamerlid Koppejan had hierop aangedrongen.

Het alternatief lijkt nu gevonden. De twee beschikbare polders ten oosten van Vlissingen zijn al door het Rijk aangekocht, ter compensatie van de schade aan de natuur die ontstaat door de aanleg van een Westerschelde Container Terminal (WCT).

STER reclame