Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens tijdens het 5 mei-concert
NOS Nieuws

D66 verdeeld over de monarchie, maar meerderheid stemt tegen afschaffing

D66 is geen voorstander van het afschaffen van de monarchie. Dat bleek vandaag op het Voorjaarscongres in de RAI in Amsterdam. Het oordeel van de aanwezigen over een motie van de Jonge Democraten werd pas duidelijk na twee stemrondes.

De zaal bleek zeer verdeeld over de vraag of de partij op het standpunt moet staan dat een monarchie niet democratisch is en op den duur moet verdwijnen. Bij handopsteking was niet te zien of daar al dan geen meerderheid voor was.

Een tweede, schriftelijke ronde had wel een duidelijke uitslag: de motie werd verworpen met 290 tegen 239 stemmen.

Eerder deze week hield oud-partijleider Alexander Pechtold al een pleidooi om met het koningshuis te stoppen. Wat hem betreft is het na koning Willem-Alexander afgelopen.

'Amalia koos hier niet voor'

Bij de microfoons in de RAI verdrongen voor- en tegenstanders van de motie zich vandaag. In het eerste kamp toonden mensen hun medeleven met kroonprinses Amalia, die zelf niet voor haar positie heeft gekozen, maar ondertussen wel wordt bedreigd.

De tegenstanders wezen erop dat een president niet per se beter is dan een koning of koningin en dat na afschaffing van de monarchie iemand als BBB-leider Caroline van der Plas het nieuwe staatshoofd zou kunnen worden.

Het standpunt van D66 over de monarchie blijft na vandaag dat het koningshuis behouden blijft, maar dat de koning alleen een ceremoniële rol speelt en bijvoorbeeld geen deel meer uitmaakt van de regering of de Raad van State.

De D66'ers spraken zich vandaag ook uit voor een nauwere samenwerking met GroenLinks, PvdA en Volt, met name als het gaat om de aanpak van de klimaatcrisis. Ze vinden het belangrijk om de versplintering in de politiek tegen te gaan. Het bestuur is gevraagd om te bekijken hoe D66, in aanloop naar de verkiezingen in 2025, de handen ineen kan slaan met de drie partijen waarmee ze zich het meest verwant voelen.

Ook is besloten dat D66 moet gaan proberen om de kiesgerechtigde leeftijd omlaag te krijgen, van 18 naar 16 jaar. Daarvoor is een Grondwetswijziging nodig, wat een zware, langdurige procedure is. Maar de partij kan alvast een initiatiefwet voorbereiden om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen, stellen de leden.

Een motie om soepeler om te gaan met het jaartal 2030 als deadline voor de halvering van de stikstofuitstoot, haalde het niet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl