Een zelfscankassa
NOS Nieuws

Automatisering nam afgelopen jaren nauwelijks toe ondanks krappe arbeidsmarkt

De automatisering van taken van werknemers nam de afgelopen jaren nauwelijks toe, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van het Future of Jobs-rapport van het World Economic Forum (WEF). Het is de vierde editie van het internationale onderzoek, waarbij honderden bedrijven wereldwijd wordt gevraagd naar veranderingen op de arbeidsmarkt.

Bij de gevraagde bedrijven is op dit moment 34 procent van de taken geautomatiseerd. Bij de vorige editie van het rapport in 2020 was dit 33 procent.

In 2018 verwachtten werkgevers nog dat in 2022 42 procent van de taken geautomatiseerd zou zijn. Werkgevers verwachten dat percentage nu in 2027 te halen. Het gaat daarbij om een gemiddelde, want de snelheid waarbij taken geautomatiseerd worden, verschilt per soort taak. De automatiseringsgraad zal voor data- en informatieverwerking hoger liggen, dan bij communicatie- of besluitvormingstaken.

Overbodige vaardigheden

Een deel van de vaardigheden die medewerkers nu hebben, zal de komende vijf jaar door automatisering overbodig worden. Volgens het rapport hebben ongeveer zes op de tien medewerkers daarom al voor 2027 extra opleidingen of trainingen nodig. Het gaat daarbij vooral om analytische vaardigheden of het omgaan met kunstmatige intelligentie.

Op dit moment heeft minder dan de helft van de werknemers toegang tot voldoende opleidingsmiddelen. En juist dat kan weer een belemmering zijn voor werkgevers om grote veranderingen door te voeren.

Werkgevers verwachten de komende vijf jaar een groei van 69 miljoen banen en een afname van 83 miljoen banen. Wereldwijd betekent dat een afname van de 2 procent van de huidige werkgelegenheid.

Een groot deel van de gevraagde bedrijven verwacht dat de technologische ontwikkelingen tot banenverlies zullen leiden, maar dat dit op andere plekken juist tot meer banen leidt, waardoor er uiteindelijk meer banen zullen zijn. Alleen de ontwikkelingen op het gebied van robots zullen tot een netto banenverlies lijden, verwachten de bedrijven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl