Kroatië heeft van de Europese Commissie groen licht gekregen om toe te treden tot de Europese Unie. Commissievoorzitter José Manuel Barroso zegt dat de onderhandelingen met het Balkanland tot een succesvol einde zijn gekomen.

Volgens Barroso gaat het lidmaatschap waarschijnlijk per 1 juli 2013 in. Kroatië zou dan de 28e EU-lidstaat worden.

Of dat ook op die datum gebeurt, is nog niet zeker. Niet de Commissie, maar de regeringsleiders van de EU-landen nemen de beslissing over toetreding van nieuwe EU-leden. Onder andere Nederland wil zich nog niet vastleggen op een datum.

Criteria

In 2008 werden criteria vastgesteld waaraan Kroatië moest voldoen voor het EU-lidmaatschap. Belangrijke punten waren onder meer de hervorming van de rechtspraak en het aanpassen van de mededingingsregels. Volgens de Europese Commissie voldoet Kroatie dus nu aan die criteria.

Kroatië is sinds juni 2004 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In oktober 2005 werden de onderhandelingen voor toetreding gestart. Vanwege een grensconflict met Slovenië werden de onderhandelingen in 2008 opgeschort. Na succesvolle bemiddeling door het Zweedse voorzitterschap van de EU gingen de onderhandelingen in 2009 weer verder.

STER reclame