Een basisschool
NOS NieuwsAangepast

Voortaan 1500 euro of meer voor groep kinderen in aardbevingsgebied Groningen

Kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen voortaan evenveel compensatie voor immateriële schade als hun ouders. Onder die schade valt leed en verdriet, zoals stress door de aardbevingen. Minderjarigen kwamen daar tot nu niet voor in aanmerking.

De regeling wordt verruimd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen, dat de schadeafhandeling regelt. Het instituut kondigde eind vorige maand al aan om de aardbevingsschade in de provincie ruimhartiger te vergoeden. Dat gebeurde na de stevige conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning en de schadeafhandeling.

Zo'n 6500 kinderen en jongeren hebben recht op zo'n schadeloosstelling, denkt het instituut. Het gaat om minderjarigen van wie de ouders ook een aanvraag hebben gedaan. Afhankelijk van de omvang van het leed krijgen de kinderen 1500, 3000 of 5000 euro.

Bedoeld als erkenning

"Ouders zijn soms heel erg bezig met de zorgen rond de veiligheid en schade van het huis", zegt bestuurslid Els van Schie van het instituut. "Daar willen ze de kinderen niet mee belasten, maar die kunnen daar wel van alles van meekrijgen. Het geld is bedoeld als erkenning, het kan het leed niet verzachten."

Ze zegt dat de vergoeding voor kinderen en jongeren een uitwerking is van de maatregel voor volwassenen. "Het stond ook al klaar, het is niet zo dat de parlementaire enquête dat geagendeerd heeft. We waren daar al langer mee bezig."

Kinderombudsvrouw Kalverboer zei in oktober tegen de parlementaire enquêtecommissie dat de gevolgen van de aardbevingen voor kinderen veel te weinig aandacht hebben. Leden van de commissie gingen zelf ook in gesprek met scholieren en studenten over de nasleep van de aardbevingen.

Ellemijn (15) groeide op in het aardbevingsgebied. Ze vertelde erover in deze video van het NOS Jeugdjournaal:

Ellemijn groeide op in aardbevingsgebied: 'Het voelde onveilig'

Een andere wijziging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen is dat er voortaan standaard 5000 euro klaarligt voor mensen die te maken hebben met versterkingsmaatregelen of sloop en nieuwbouw van hun huis. Dat bedrag is ook voor de immateriële schade, niet voor de fysieke schade.

De regeling waar dit over gaat loopt nu anderhalf jaar. In die periode hebben ruim 62.000 Groningers een aanvraag ingediend voor immateriële schade. Bij ruim de helft (57 procent) werd de aanvraag goedgekeurd.

Daarbij werd in 4 procent van de gevallen de maximale vergoeding van 5000 euro toegekend. Bij de meeste aanvragen ging het om 1500 euro, maar dat leidde tot bezwaarprocedures. Voortaan krijgt iedereen die in aanmerking komt voor de versterkingsoperatie en van wie de aanvraag is goedgekeurd 5000 euro. Bij mensen die eerder een lager bedrag hebben gehad, wordt het bedrag tot 5000 euro aangevuld.

Daardoor krijgen ongeveer 27.000 Groningers die al een vergoeding hebben ontvangen alsnog het hogere bedrag. Zo'n 9000 inwoners die helemaal niets kregen, krijgen nu toch geld uitgekeerd.

Groot gat

Gisteren spraken een afvaardiging van het kabinet en Groningse bestuurders urenlang over hoe de compensatie voor de gaswinning eruit moet zien. De regio Groningen wil de komende decennia minstens 30 miljard euro, werd eind maart bekend. Dat geld is onder meer bedoeld om de structurele armoede aan te pakken en jongeren meer kansen te geven.

Commissaris van de koning René Paas sprak gisteravond van een "taai overleg". Hij zei dat het kabinet met "meer dan een appel en een ei" kwam, maar dat er nog een "groot gat" zit tussen de wensen van de regionale bestuurders en de plannen van het kabinet. "Ik ben er niet van overtuigd dat het goedkomt." Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) noemde het een goed gesprek, "maar we zijn het niet over alles eens".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl