Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Onderzoekers van TNO claimen dat ze via een ingenieus mechanisme het aantal voor mensen ziekmakende bacteriën in de darmen van dieren drastisch kunnen inperken.

Dat gebeurt met een cocktail van natuurlijke middelen die het evenwicht in het darmflorasysteem van dieren beïnvloeden. Als dat lukt zullen dieren minder ziekmakende bacteriën uitscheiden die in de voedselketen terecht (kunnen) komen.

Het gaat bij de vondst van TNO nadrukkelijk niet om een medicijn dat bacteriën doodt. Het betreft een preventieve methode om de verspreiding van infectieziekten als gevolg van verschillende bacteriën in te perken.

Het duurt nog minstens twee jaar voor de methode eventueel gebruikt zal kunnen worden. Het gaat ook niet om een middel dat antibiotica kan vervangen. Het is een methode waarmee mogelijk het aantal patiënten dat een infectieziekte oploopt door een vervelende bacterie omlaag gebracht kan worden.

Kunstdarm

TNO heeft voor het onderzoek een kunstdarm gebouwd waarin de darmflora van een kip is opgekweekt. Volgens de onderzoekers hebben ze daarmee een onderzoekssituatie gecreëerd die nagenoeg identiek is aan de darm van een echte kip.

Vervolgens hebben de onderzoekers met een groot aantal natuurlijke stoffen geëxperimenteerd om te zien wat voor effect die hadden op de bacteriën in de darm. TNO heeft met name gekeken naar het effect op E.coli's die door het enzym esbl resistent zijn geworden voor heel veel antibiotica.

Het mechanisme van TNO vermindert het aantal E.coli's in de darm en dus ook het aantal door esbl's voor antibiotica resistente E.coli's. TNO verwacht dat ze op dezelfde manier ook het aantal EHEC-bacteriën in de darmen van dieren kan verminderen. Daardoor zou dan ook de kans dat mensen besmettingen door een EHEC oplopen dalen.

Mensen die al een infectie hebben, hebben geen baat bij de vinding van TNO. In tegenstelling tot wat TNO eerder onder meer bij de NOS zei, gaat het niet om een medicijn, maar om een preventieve methode om het aantal (resistente) ziekmakende bacteriën in de darmen van dieren te verminderen.

Antibioticaresistentie

De vondst lost ook niet de problematiek van de antibioticaresistentie op. Die zou wel kleiner kunnen worden, doordat in de darmen van dieren minder resistente ziektemakers voorkomen.

Maar zolang veehouders massaal antibiotica gebruiken om te voorkomen dat hun dieren ziek worden en om de groei van de dieren te stimuleren, zal er antibioticaresistentie ontstaan in de darmen van dieren.

STER reclame