NOS NieuwsAangepast

Drie vragen over het bestuursakkoord

Wat is het bestuursakkoord?

Het kabinet heeft met gemeenten, provincies en waterschappen principeafspraken gemaakt over het overhevelen van taken. Die afspraken, die gepaard gaan met 1,8 miljard aan bezuinigingen, staan in het zogeheten bestuursakkoord, dat op 21 april door alle partijen is ondertekend.

Er staat onder meer in dat de regelingen voor sociale werkplaatsen, jonggehandicapten (Wajong) en bijstandsgerechtigden worden samengevoegd tot één wet, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Verder zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de jeugdzorg.

Wat is het probleem?

Veel gemeenten, waaronder de vier grote steden, zijn het oneens met met name de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Ze zijn bang dat veel mensen met een arbeidshandicap buiten de boot vallen, omdat er geen banen voor hen zijn.

Voorzitter Jorritsma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zette op 21 april haar handtekening onder het akkoord, omdat er volgens haar niet meer in zat. Ze verwachtte uiteindelijk de meerderheid van haar achterban achter zich te krijgen. Ze wees erop dat de VNG nog voor elkaar had gekregen dat er over twee jaar een evaluatie zal zijn.

Later adviseerde het VNG-bestuur zijn leden om het bestuursakkoord te steunen, minus de paragraaf 'Werken naar vermogen' die onder meer over de sociale werkplaatsen gaat. Het kabinet stelt eenmalig 400 miljoen euro beschikbaar om gemeenten tijdens de overgangsfase op weg te helpen om te voorkomen dat de sociale werkplaatsen in de problemen komen. Volgens een groot deel van de gemeenten is dit te weinig.

De gemeenten hebben het advies opgevolgd: ze stemmen in met het bestuursakkoord, maar niet met de sociale paragraaf.

Wat nu de gemeenten niet akkoord zijn gegaan met de sociale paragraaf?

Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft van tevoren laten weten dat er geen akkoord meer is als maar een deel wordt onderschreven. Hij zegt dat het alleen geldt als het volledig wordt onderschreven. Premier Rutte heeft erop gewezen dat de afspraken die er liggen, hoe dan ook moeten worden uitgevoerd. "Maar het helpt enorm als je samen tot een bestuursakkoord komt."

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma zei dat opnieuw met het kabinet wil onderhandelen over de sociale paragraaf.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl