NOS NieuwsAangepast

Kamer achter loting als instrument om studenten te selecteren

Universiteiten en hogescholen mogen in de toekomst bij de selectie van studenten waarschijnlijk weer gebruik gaan maken van loting. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel daarover van minister Dijkgraaf. Voordat het plan wet wordt, moet ook de Eerste Kamer er nog mee instemmen.

In de "decentrale selectie" in het hoger onderwijs wordt nu vooral gekeken naar cijferlijsten en motivatie van aspirant-studenten.

Volgens het kabinet zijn er signalen dat sinds dat systeem is ingevoerd de studentenpopulatie minder divers is geworden en dat bepaalde groepen minder kans maken om de selectie goed te doorlopen. Daar zou de mogelijkheid van loting verandering in moeten brengen.

Hoger onderwijs mag zelf kiezen

De universiteiten en hogescholen mogen er zelf voor kiezen of ze de loting als zelfstandig selectie-instrument inzetten of als aanvulling op de huidige procedures.

Een overgrote meerderheid stemde voor het voorstel. Tegen de zin van Dijkgraaf paste de Kamer de wet twee weken geleden wel iets aan: de Kamer nam een amendement aan van onder meer de regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie dat onderwijsinstellingen de mogelijkheid geeft bepaalde studenten op grond van selectiecriteria af te wijzen nog voordat wordt geloot.

De minister noemde dat eerder "een hellend vlak". Gisteren verduidelijkte hij dat volgens hem ook na aanneming van het amendement studenten nooit alleen op basis van examencijfers mogen worden uitgesloten van loting. Instellingen in het hoger onderwijs zijn ook niet van plan dat te doen, hebben ze hem laten weten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl