Er is een structureel tekort aan technisch personeel om de klimaatmaatregelen, zoals zonnepanelen, uit te voeren
NOS Nieuws

Kabinet denkt aan financiële hulp voor overstap naar langdurig vacante baan

Werknemers kunnen mogelijk financiële steun krijgen bij een overstap naar een baan waar structureel een groot tekort aan is. Het gaat om werk in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, de techniek, ICT en de zogenoemde groene banen om de klimaatmaatregelen in te voeren. "Als een compensatie lukt, hebben we echt wat in handen", zegt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet is het vandaag eens geworden over aanvullende plannen om het tekort aan zogeheten kraptebanen beter aan te pakken, zoals in de klimaatsector.

Vele tienduizenden vacatures

Al jaren waarschuwen instanties dat de Nederlandse plannen tegen de opwarming van de aarde niet slagen als er niet massaal geïnvesteerd wordt in personeel voor die vergroening. Er zijn mensen nodig om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te leggen, windmolens te bouwen of warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto's te installeren. Ook is er ICT-personeel nodig.

Vorig jaar waren er zo'n 86.000 openstaande vacatures in de techniek en bijna 40.000 in de ICT. In 2026 is dat tekort opgelopen naar 210.900 niet opgevulde vacatures in de techniek en 58.300 in de ICT.

Al langer wordt geprobeerd om meer Nederlanders aan de slag te krijgen in die sectoren. Zo wordt op scholen onderwijs in techniek gestimuleerd, hebben zoekende werkgevers hun lonen verhoogd en bieden ze sneller een vast contract. Ook wordt er geprobeerd om werknemers meer dagen te laten werken.

Zonder inkomen

Een groot obstakel is dat mensen met een inkomen behoorlijke financiële tegenwind ondervinden bij zo'n overstap. Voor het volgen van een vereiste opleiding wordt vaak de bestaande baan opgezegd. "Dan zit iemand soms een half jaar of een jaar zonder inkomen en daar willen we iets aan doen", zegt minister Van Gennip.

De komende tijd moet uitgewerkt worden hoe die compensatie er precies uit gaat zien en wat het kost.

Van Gennip benadrukt dat de krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem is. "Dat is niet morgen opgelost", zegt ze. Voor elke sector wordt nu een plan gemaakt en vandaag heeft het kabinet dan ook ingestemd met het aparte actieplan Groene Banen en Digitale Banen, bedoeld voor het vinden van voldoende technisch personeel om de klimaatmaatregelen uit te voeren.

Buitenland

In het actieplan wordt verder benadrukt dat jongeren meer geënthousiasmeerd moeten worden voor een opleiding en baan in de techniek en ICT. Daarnaast is er de hoop om met zogenoemde hybride docenten, oftewel leraren die naast hun onderwijswerk een technische baan hebben, het lerarentekort aan te pakken.

Ook wil het kabinet meer gaan werken met het snel opleiden van jongeren of zij-instromers met deelcertificaten. Dan hoeft er niet eerst een volledige opleiding gevolgd worden, voordat iemand aan de slag kan. Het kabinet is niet tegen het inzetten van statushouders in de techniek, zoals de brancheorganisatie onlangs vroeg. Een uitgewerkt plan hiervoor ontbreekt nog in de brief.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl