China waarschuwt Google: kappen nou!

Aangepast op

Het is weer hommeles tussen Google en China. Google zei vorige week ontdekt te hebben dat er een poging was gedaan om wachtwoorden van honderden Gmailgebruikers te achterhalen, ook van Amerikaanse hooggeplaatsten, journalisten en Chinese dissidenten. Het bedrijf zou de hack herleid hebben tot China.

En die beschuldigingen zouden Google wel eens duur kunnen komen te staan, waarschuwt de Chinese internationale krant People's Daily. Er staat dat Google een "politiek instrument" is geworden. "Google moet zich niet bemoeien met internationale politieke kwesties". "Want als de internationale wind een andere kant opwaait, zou die strategie ze juist kunnen opbreken." Volgens de krant wil Google China in een kwaad daglicht wil zetten bij het Westen en een wig drijven tussen China en Amerika.

Google beschuldigde de Chinese regering niet direct, maar suggereerde wel dat ze met de cyberaanval te maken hadden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zei de aanvallen vanuit China zeer serieus te nemen. Maar Google heeft geen bewijs laten zien van de aanval. Dat wil het bedrijf niet omdat het dan gegevens over hun systemen zou moeten vrijgeven.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken reageerde woedend. "Hacken is een internationaal probleem waar ook China slachtoffer van is. Deze beschuldigingen zijn vals en gaan eigenlijk over iets anders." Wat de waarschuwing precies inhoudt voor Google, bleef onduidelijk.

Ruzie Eerder hadden Google en China al ruzie omdat het land wilde dat Google zoekresultaten in China zou censureren. Daarop dreigde Google uit China te vertrekken. Vorige week al zei het Pentagon dat computersabotage uit een ander land een oorlogsmisdaad is en dus bestreden mag worden met traditionele militaire middelen.

Door: Helen