Mes in kinderopvangregelingen

time icon Aangepast

Het kabinet zet het mes in de overheidsbijdrage aan kinderopvang en andere kindregelingen. De kosten zijn de afgelopen jaren zo uit de hand gelopen dat er fors bezuinigd moet worden.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maatregelen in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Kamp wil terug naar het uitgangspunt dat de overheid, werkgevers en ouders elk éénderde van de kosten voor kinderopvang betalen. Daarom gaat onder meer iedereen die er gebruik van maakt een vaste eigen bijdrage van vijftien euro per maand betalen. Verder gaat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van ouders met ruim zestien procent omhoog.

Volgens Kamp worden huishoudens met een krappe portemonnee "in zekere mate" tegemoet gekomen. "Ik heb mijn politieke keuze gemaakt. Als je naar de besluiten kijkt, zie je er is gewerkt om de laagste inkomens te ontzien."

Alle bezuinigingen op een rijtje

Bezuinigingen op de kinderopvang

Eigen bijdrage van 15 euro per maandMaximale uurprijs gaat niet omhoog (geen inflatiecorrectie)Koppeling kinderopvangtoelage aan gewerkte urenBijdrage tweede en volgende kind van hoge inkomens omlaagRijke ouders (jaarlijks inkomen hoger dan 130.000 euro) krijgen geen bijdrage voor een eerste kind

Bezuinigingen op het kindgebonden budget

Beperkt tot twee kinderenNiet meer voor ouders met vermogen van meer dan 120.000 euroBijlagen niet omhoog (geen inflatiecorrectie)

Bezuinigingen op de kindregelingen

Aftrek kosten levensonderhoud kinderen stoptOuderschapsverlofkorting verdwijntGeen kindertoeslag in box 3

De maatregelen leveren volgens het ministerie van Sociale Zaken een besparing op van 200 miljoen euro in 2012, oplopend tot 250 miljoen euro in 2015.

Een meerderheid van de Tweede Kamer, VVD, CDA en PVV, steunen het plan van Kamp.

STER Reclame