Het open landschap bij Cothen
In samenwerking met
RTV Utrecht
NOS Nieuws

Omwonenden naar de rechter om 'mestfabriek' in Cothen

Een aantal landeigenaren en omwonenden is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat er een grote biovergistingsinstallatie komt in Cothen, vlak bij Wijk bij Duurstede.

Ze denken dat de milieuwinst van wat zij een 'mestfabriek' noemen gering is. Ook vrezen ze overlast en zeggen ze dat de installatie groter wordt dan eerder gepland, meldt RTV Utrecht. De zaak tegen de provincie dient vanmiddag.

Het eerste plan voor de biovergistingsinstallatie in het Utrechtse dorp stamt uit 2009. Een groep melkveehouders wilde hun bedrijf duurzamer maken. In plaats van mest uit te rijden, wilden ze die vergisten en zo energie opwekken ('groen gas').

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. De betrokken gemeentes gingen akkoord, de provincie verleende een vergunning en netbeheerder Stedin reageerde enthousiast.

Maar toen alle vergunningen rond waren kwam er alsnog kritiek.

Landeigenaren en bierbrouwer

Grootste bezwaar van de omwonenden, onder wie een aantal landeigenaren en een bierbrouwer, is dat de capaciteit van de installatie groter wordt dan gedacht. Werd aanvankelijk gesproken over de vergisting van 36.000 ton mest per jaar, nu is dat opgelopen tot 90.000 ton per jaar.

Ook maken de omwonenden zich zorgen over de vergisting van 'co-produkt'; allerlei andere stoffen dan mest die de installatie in gaan. "Een co-vergister is een veel riskantere installatie, er mag immers een grote verscheidenheid aan producten worden verwerkt en daarbij gaan nogal eens zaken mis", aldus de omwonenden.

Illegaal afval

Al in 2012 bleek dat biogasinstallaties vaak op grote schaal illegaal afval verwerken. Dat kan doordat leveranciers documenten van producten vervalsen, meldde het KRO-programma Reporter.

Maar zelfs als alles keurig volgens de regels wordt verwerkt, is het groene gas uit de vergister lang niet altijd schoon genoeg om gebruikt te worden, zeggen de critici. Het moet dan voor nabehandeling naar een speciale installatie in Rotterdam. In dat geval is de milieuwinst van de installatie dus gering, zeggen de tegenstanders.

Biovalue

Vandaag eisen de tegenstanders bij de rechtbank in Utrecht dat de provincie de vergunning voor het project intrekt. De vraag is of dat nog kan: er ligt al een fundering voor de installatie, de bouw moet binnenkort beginnen. De boeren hebben installatie, productie en beheer van de vergister inmiddels in handen gegeven van het Friese bedrijf Biovalue, dat al meer installaties bouwde.

De installatie in Cothen zou op jaarbasis acht miljoen kuub groen gas moeten produceren. Dat staat gelijk aan het verbruik van 5000 woningen.

Advertentie via Ster.nl