NOS Nieuws

Staatstoezicht op de Mijnen: werken aan gasleidingen moet veiliger

Gasnetbeheerder Stedin en de gassector moeten meer doen om de veiligheid te garanderen bij werkzaamheden aan gasleidingen in gebouwen. Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een onderzoeksrapport over een explosie die vorig jaar plaatsvond in een pand in winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer.

Drie monteurs raakten gewond toen ze bezig waren een gasleiding te verleggen en er vrijgekomen gas ontplofte. SodM is de organisatie die in Nederland belast is met het toezicht op de veiligheid van gas en gasdistributie. De aanbevelingen gelden wat SodM betreft voor de hele gassector.

Het SodM stelt vast dat de monteurs zelf beoordelingsfouten hebben gemaakt. Zo werd het gas vooraf niet afgesloten en zetten ze zelfs gassignaleringsmeter uit. Verder beschikten ze niet over de juiste materialen en droegen de mannen niet alle voorgeschreven beschermingsmiddelen.

Schuldvraag bij personeel

Maar het SodM bekritiseert ook netbeheerder Stedin. De tekeningen van de gasnetten waren niet actueel, de veiligheidsinstructies waren niet afdoende voor afwijkende werkzaamheden en de verantwoordelijkheid lag te veel bij de monteurs.

"Stedin toont onvoldoende de verantwoordelijkheid om als organisatie te onderzoeken hoe de basisrisicofactoren beter geborgd kunnen worden en legt in plaats daarvan de schuldvraag hoofdzakelijk neer bij de eigen verantwoordelijkheid van het personeel", staat in het rapport. En: "Stedin heeft onvoldoende de randvoorwaarden geborgd om een dergelijk voorval te voorkomen. Hiermee voldoet Stedin niet aan artikel 8 van de Gaswet."

Afspraken aanscherpen

Het SodM denkt dat wat voor Stedin geldt mogelijk ook bij andere netbeheerders speelt. Daarom wil SodM dat in de hele gassector werkzaamheden zoveel mogelijk gasloos en drukloos worden uitgevoerd. Als dat niet kan, is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de risico's en dus extra alert is.

Voortaan moet altijd onderzocht worden of lassen vermeden kan worden door andere verbindingstechnieken te gebruiken. Verder moeten de veiligheidsinstructies onder de loep genomen worden en zo nodig worden aangepast aan specifieke omstandigheden.

Stedin laat in een reactie weten dat het zich de conclusie erg aantrekt dat niet de juiste procedures en veiligheidregels zijn gevolgd. "Wij zijn dan ook gestart om de verbeterpunten en aanbevelingen uit het rapport op te pakken. Hierover is ook overleg met het SodM."

Omdat de aanbevelingen ook betrekking hebben op standaardprocedures in de hele sector, worden ze afgestemd met de collega-bedrijven en de brancheorganisatie van energienetbeheerders, aldus Stedin.

Ook die brancheorganisatie, Netbeheer Nederland, zegt de aanbevelingen ter harte te nemen. Die gaat onderzoeken hoe afspraken voor veilig werken kunnen worden aangescherpt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl