NOS Nieuws

Kabinet wil eindelijk kunnen optreden tegen 'sjoemelsigaretten'

Het kabinet gaat opnieuw in gesprek met de Europese Commissie om een nieuwe meetmethode te bepleiten die de schadelijkheid van sigaretten beter meet. Tegelijk gaat de NVWA in een rechtszaak in beroep om een duidelijker uitspraak van de rechter te krijgen wat de toezichthouder wel en niet mag om bij sjoemelsigaretten in te grijpen.

Nu komen zogenoemde sjoemelsigaretten door de Europese keuring omdat de gaatjes in de filter schone lucht binnenlaten in het testapparaat. Die gaatjes worden bij normaal gebruik door een roker dichtgeknepen, zodat de ingeademde rook vervuilder is.

Het kabinet is het oneens met deze onbetrouwbare meetmethode, en wil al jaren de regels in Europees verband aanpassen. Maar de Europese Commissie doet niets. Dat betekent dat de NVWA formeel nog steeds niet mag ingrijpen bij sigaretten die ten onrechte door de test komen.

In strijd met Tabakswet

In de rechtszaak zei de rechter dat het aan de Europese Commissie is om een nieuwe meetmethode vast te stellen. Tot die tijd is niet gewaarborgd dat de in Nederland verkochte filtersigaretten voldoen aan de maximaal toegestane uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen. De verkoop van deze sigaretten is hierdoor in strijd met de Tabaks- en rookwarenregeling.

Maar echt duidelijk is de uitspraak niet. De NVWA weet nog steeds niet op welke juridische gronden moet worden opgetreden tegen sigarettenfabrikanten die op zich aan de EU-meetmethode voldoen, maar volgens de Nederlandse wet illegale sigaretten maken. Het hoger beroep moet dat duidelijk maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl