Asielzoekers vorige maand bij het opvangcruiseschip MS Galaxy in het Westelijk Havengebied in Amsterdam
NOS Nieuws

COA kritisch op asielwet, 'leidt pas in 2024 tot verlichting'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uit stevige kritiek op de zogenoemde spreidingswet die ervoor moet zorgen dat er voldoende opvangplekken voor asielzoekers komen. De uitvoeringsorganisatie waarschuwt in een uitgebreide reactie dat de nieuwe wet waarschijnlijk niet voldoende gaat helpen om de problemen aan te pakken, meldt Trouw.

Met de asielwet kunnen gemeenten desnoods gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Als gemeenten voor 1 mei een opvangplan presenteren en gedurende vijf jaar meer dan honderd opvangplekken bieden, kunnen ze een bonus krijgen. Als ze op die datum nog geen plan hebben, kunnen ze worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Verder moet het COA de verdeling van asielzoekers per 1 april overnemen van de veiligheidsregio's.

Ongewenste effecten

Het COA vindt dat de nieuwe wet "perspectief biedt", maar dat de wettekst te wensen overlaat. Dat zou vooral komen door de snelheid waarmee die tot stand is gekomen en de korte periode van twee weken die belanghebbenden kregen om met een inhoudelijke reactie te komen.

De systematiek van het verdeelsysteem kan volgens het COA leiden tot ongewenste effecten. Zo kan het voor een gemeente aantrekkelijk zijn om opvangplekken te sluiten of te wachten op andere gemeenten. De wet dreigt daardoor niet snel genoeg een oplossing te bieden. "Het is reëel dat de wet niet eerder dan in 2024 tot verlichting van de opvangsituatie zal leiden", schrijft het COA.

Ook is het COA bezorgd over hoe de wet voorziet in de opvang van minderjarige asielzoekers. De wet stimuleert gemeenten door middel van het bonussysteem om grote opvangplekken te creëren, terwijl de opvang van minderjarigen kleinschaliger is. Die groep dreigt volgens het COA daarom buiten de boot te vallen.

Eerder uitten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad al kritiek op de plannen. De wet laat volgens de VNG nog veel ruimte voor onduidelijkheid omdat niet duidelijk is hoeveel asielzoekers gemeenten straks moeten opvangen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl