De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum onder verscherpt toezicht gesteld. De vakgroep Cardiologie functioneert niet goed en de directie is eerdere beloftes tot verbetering niet altijd nagekomen.

Nadat de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie vorige week de noodklok had geluid, ging de Inspectie op onderzoek uit. Daaruit bleek dat er bij de Inspectie "onvoldoende vertrouwen in de kwaliteit en resultaten van de bestuurlijke maatregelen" in het ziekenhuis is.

De Sionsberg kreeg het bevel om ervoor te zorgen dat er altijd binnen twintig minuten een cardioloog aanwezig is en dat er permanent een arts in huis is die specifieke hulp kan bieden aan patiënten met ademhalingsproblemen.

Per direct

"Het niet voldoen aan deze randvoorwaarden veroorzaakt een zodanig risico voor de veiligheid en de gezondheid van patiënten, dat de Inspectie het bevel gaf om beide punten per direct te verbeteren."

Onder druk van dit bevel voldoet het ziekenhuis volgens de Inspectie inmiddels aan alle eisen. Er wordt door de Inspectie zes maanden extra goed op de Sionsberg gelet. Als het verder goed gaat in het ziekenhuis, wordt het verscherpt toezicht misschien eerder opgeheven.

STER reclame