Het pesticidegebruik in de EU moet in 2030 ver zijn teruggedrongen
NOS NieuwsAangepast

Europese Commissie wil gebruik pesticiden gehalveerd hebben in 2030

Op de dag dat boeren massaal tegen de stikstofmaatregelen protesteren, komt de Europese Commissie met voorstellen die eveneens gevolgen hebben voor de landbouwsector. Brussel wil dat het gebruik van pesticiden in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 2016. Daarnaast moet er een verbod komen op het gebruik van alle pesticiden op 'gevoelige' plekken als speeltuinen, parken en andere plekken om te recreëren.

In de voorstellen staan nog meer maatregelen voor de bescherming en het herstel van de natuur en biodiversiteit in de Europese Unie. Zo wil de commissie voorkomen dat steden minder groen worden. Het streven is dat ten minste 20 procent van al het gebied in de EU beschermd wordt én herstelt door de plannen.

Als het aan de commissie ligt, komen er vastgelegde doelen voor het herstel van landbouwgronden, veenweidegebieden en de zeebodem. Lidstaten moeten plannen maken om de doelen te halen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze die willen halen, bijvoorbeeld door het planten van bomen, het aanleggen van groen of het terugdringen van vervuiling. Brussel beoordeelt die plannen.

Overgangsperiode voor boeren

Een deel van de maatregelen moet door boeren worden uitgevoerd. De commissie benadrukt dat ze daarvoor volledig gecompenseerd worden voor een overgangsperiode van vijf jaar.

Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans duldt natuurherstel geen uitstel. "De nood is aan de man", zegt hij tegen de NOS. "70 procent van de grond is niet in goede gezondheid. 80 procent daarvan is landbouwgrond. Dus het is voor de bestaanszekerheid van de boeren op de langere termijn belangrijk dat die grond weer gezond wordt. En dus moeten er maatregelen komen. Om hun land niet alleen te beschermen maar ook te verbeteren."

De voorgestelde wetten zijn volgens Brussel cruciaal voor onder meer de voedselveiligheid en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. De plannen die vandaag gepresenteerd zijn, zijn onderdeel van de zogenoemde Green Deal, bedoeld om de EU te vergroenen. Het is, benadrukt de commissie, voor het eerst dat er wetgeving komt voor herstel van de natuur.

Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten moeten nog instemmen met de voorstellen. De verwachting is dat de nieuwe regels op zijn vroegst in 2024 ingaan.

Voedselcrisis

In een eerste reactie verbaast Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) zich over de plannen van de Europese Commissie. Dit is volgens haar niet het juiste moment om over pesticidenreductie te beginnen. "Omdat we midden in de ergste voedselcrisis van onze eeuw zitten, moet de Europese Commissie geen nieuwe wetgeving invoeren die de voedselproductie in Europa gevoelig kan verminderen."

Bij de presentatie van de plannen vandaag reageerde Timmermans op die kritiek. "Er zijn mensen die Poetins oorlog als excuus willen gebruiken om de rem te zetten op dit soort plannen, omdat er te veel onzekerheid zou zijn over de voedselzekerheid. Maar het is onverantwoordelijk gedrag om mensen angst aan te jagen", aldus de Eurocommissaris. "Wetenschappers zijn het erover eens: klimaatverandering bedreigt onze voedselzekerheid. Daarom moeten we nu in actie komen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl