ANP
NOS Nieuws

Mobiliteitsinstituut: gebruik OV op 80 procent ten opzichte van 2019

Het gebruik van het openbaar vervoer ligt nu op zo'n 80 procent van 2019. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur heeft die cijfers van het 'Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid' (KiM) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens het instituut reizen gemiddeld net zoveel mensen voor uitstapjes of sociale bezoeken met trein, bus, tram en metro als voor de coronaperiode. Maar de doordeweekse forensen zijn niet allemaal teruggekeerd. Vervoerders zien dat nog steeds veel mensen thuiswerken.

Het KiM voorziet dat volgend jaar het aantal reizigers nagenoeg op hetzelfde niveau komt als in 2019 (99 procent) en dat het in 2026 is gestegen naar 108 procent.

Het instituut heeft ook nog een alternatieve raming opgesteld. Daarin wordt onder meer rekening gehouden met een corona-opleving en beperkende maatregelen in het najaar en een groter economisch effect van de oorlog in Oekraïne. In dat scenario verwacht het instituut dat 96 procent van de reizigers uit 2019 volgend jaar met het openbaar vervoer reist.

Toename op termijn

Heijnen baseert zich bij haar mobiliteitsbeleid vooral op de ramingen van het KiM. Ze wijst er wel op dat ook andere partijen prognoses maken over het OV-gebruik. De prognoses van de NS en van regionale vervoerders over de reizigersaantallen in 2023 zijn gemiddeld somberder.

Volgens de staatssecretaris is de toekomst lastig te voorspellen en laten de verschillende prognoses zien dat er onzekerheid is over volgend jaar. Maar in de verdere toekomst voorzien de prognoses van het KiM en anderen allemaal een grote toename van het OV-gebruik.

Deze week waarschuwden de provincies het kabinet niet te snel te stoppen met financiële noodsteun van het openbaar vervoer. Ze zijn bang dat zonder steun veel lijnen moeten sluiten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl