ANP
NOS Sport

NOC*NSF: minstens 16 miljoen euro per jaar voor aanpak grensoverschrijdend gedrag

NOC*NSF zegt op jaarbasis minimaal zestien miljoen euro nodig te hebben om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Het liefst zou de nationale sportkoepel zelfs 39 miljoen euro per jaar willen voor preventie, educatie en handhaving.

Die bedragen zijn de uitkomsten van een onderzoek dat het bureau Berenschot in opdracht van NOC*NSF uitvoerde. Met zestien miljoen euro per jaar kunnen de basismaatregelen genomen worden om excessen te voorkomen. Er is 39 miljoen euro nodig om 'optimale integriteitsmaatregelen' te kunnen nemen in de topsport en de breedtesport.

Duidelijke toename

Net als in veel andere sectoren is er ook in de sportwereld de laatste maanden een duidelijke toename van meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft dit jaar al ruim 650 dossiers in behandeling. Ter vergelijking: in heel 2021 werden er nog 900 dossiers behandeld.

De meest geruchtmakende zaak rond grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld vond recent plaats bij de turnbond. Een groot aantal vrouwelijke (ex-)turners maakte melding van mentaal en fysiek geweld.

ANP
Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF

De grootste kostenpost wordt gevormd door een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle jeugdtrainers en het aanstellen van integriteitsmanagers bij alle sportbonden. Ook maatregelen op het gebied van educatie en voorlichting vragen volgens de sportkoepel om "behoorlijke structurele investeringen".

Einde aan vrijblijvendheid

"We willen allemaal een veilig sportklimaat, maar tot nu toe hangen we daar geen prijskaartje aan", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. "Als we echt veilige en schone sport willen, moeten we een einde maken aan de vrijblijvendheid. Net zoals dat in andere sectoren van de samenleving gebeurt."

"In de kinderopvang en het onderwijs stellen we kwaliteitseisen op het gebied van integriteit en pedagogische vaardigheden. Dat zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn voor de sportvereniging waar je kind na school heen gaat", aldus Van den Tweel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl