Aardbevingsschade in Groningen
In samenwerking met
RTV Noord
NOS Nieuws

Gerechtshof: OM moet NAM verder onderzoeken vanwege aardbevingen Groningen

Het Openbaar Ministerie moet verder onderzoek doen naar de vraag of de NAM door de gaswinning in Groningen schade aan gebouwen heeft veroorzaakt waardoor bewoners voor hun leven moesten vrezen. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist.

Volgens het hof is het huidige onderzoek van het OM onvolledig. Als het vervolgonderzoek is afgerond, kan het gasbedrijf strafrechtelijk vervolgd worden als er sprake blijkt te zijn van strafbare feiten.

De zaak was in 2017 aangezwengeld door de Groninger Bodem Beweging (GBB) samen met een aantal individuele klagers. Volgens hen zou de NAM moedwillig mensenlevens in gevaar hebben gebracht door de gaswinning. Via een zogeheten artikel-12-procedure wilden ze een OM-onderzoek afdwingen. Dat resulteerde erin dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het OM opdroeg om mogelijke strafrechtelijke overtredingen van de NAM te onderzoeken.

Verder onderzoek nodig

Vorig jaar maart adviseerde het OM af te zien van vervolging nadat uit onderzoek was gebleken dat er geen bewijs was dat bewoners van het Groningse aardbevingsgebied voor hun leven moesten vrezen door de gevolgen van gaswinning door de NAM. De uiteindelijke beslissing om vervolging te staken ligt bij het hof en dat heeft dat verzoek vandaag afgewezen.

Volgens het hof moet justitie in één specifiek geval verder onderzoek doen. De betreffende persoon heeft zijn huis moeten verlaten omdat het op instorten stond en er dus sprake zou kunnen zijn van levensgevaar, schrijft RTV Noord. De persoon is echter nooit gehoord door het OM. Wanneer dat onderzoek is afgerond, wordt opnieuw gekeken of vervolging aan de orde is.

Andere argumenten om niet over te gaan tot strafvervolging zijn door het gerechtshof van tafel geveegd. Zo maakt het voor het gerechtshof niet uit dat de NAM handelde onder een vergunning van de overheid en dat de gaswinning inmiddels wordt afgebouwd.

'Erkenning van het leed'

De GBB en advocaat Emile van Reydt zien de beslissing van het hof als een kleine overwinning. "Het hof wil niet zover gaan dat iedereen in het gebied levensgevaar heeft gelopen. Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er wel degelijk te duchten levensgevaar was, dan wordt er alsnog vervolgd. Want alle andere argumenten snijden volgens het hof geen hout", zegt Van Reydt tegen RTV Noord. "Als je aan kunt tonen dat er te duchten levensgevaar was, dan is het feit zo ernstig dat vervolging geboden is. Ik zie dan ook weinig ruimte voor het OM om dan niet over te gaan tot vervolging."

Voorzitter van de GBB Jelle van der Knoop ziet in de beschikking van het hof "erkenning van het leed dat de Groningers door de gaswinning is aangedaan". "Het hof kwalificeert het handelen van de NAM als een ernstig strafbaar feit waarbij het hof benadrukt dat niet is gebleken dat de NAM zich ter voorkoming van schade of letsel heeft ingezet om de winning te beëindigen of te verminderen", aldus Van der Knoop.

Advertentie via Ster.nl