De poort van de Johan Willem Frisokazerne in Assen ANP

Het kabinet blijft bij het plan om de Johan Willem Frisokazerne in Assen te sluiten. Dat kan worden opgemaakt uit een brief van staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. Daarin staat het voornemen om de luchtmobiele brigade uit Assen samen te voegen met de gemechaniseerde brigade in het Drentse Havelte.

Eerder was al duidelijk dat de sluiting van de kazerne in Assen, gebouwd in 1892, als serieuze optie op tafel lag. Dat veroorzaakte veel onrust in Drenthe. Er wordt gevreesd voor onder meer voor het verlies van banen.

Een woordvoerder van de staatssecretaris benadrukt dat er nog gesprekken worden gevoerd met de provincie en de gemeente Assen en dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Rond de zomer stuurt de staatssecretaris een definitiever vastgoedplan naar de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord is afgesproken dat Defensie verouderd vastgoed moet afstoten. De gebouwen zijn volgens de staatssecretaris in "erbarmelijke staat" en het onderhoud kost "miljoenen per maand".

Nieuwe kazerne in Midden-Nederland

Uit de brief van Van der Maat blijkt ook dat het kabinet een nieuwe, grote kazerne wil bouwen in het midden van het land. Daar moeten ondersteunende logistieke en medische eenheden worden ondergebracht, die nu over het land verspreid zijn en daardoor minder snel kunnen worden ingezet.

Dat twee andere kazernes (in Roosendaal en Schaarsbergen) op de schop gaan lijkt wel zeker. Er is met de provincies en gemeenten afgesproken om de eenheden die daar verblijven, in de regio te houden.

STER reclame