De koloniehuisjes in Frederiksoord
In samenwerking met
RTV Drenthe
NOS Nieuws

Gaswinning heeft 'ontoelaatbaar groot effect' op Werelderfgoed Drenthe

De Unesco-Werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe komt onder druk te staan bij eventuele gaswinning in het gebied.

Het Canadese bedrijf Vermillion Energy wil op negen plekken in het gebied naar gas boren en heeft een vergunning aangevraagd. Maar in een nieuwe milieueffectrapportage worden vijf van die negen boorlocaties aangemerkt als "behoorlijk risico", meldt RTV Drenthe. Gaswinning op die locaties zal grote impact hebben op de unieke kenmerken van het gebied. Denk aan boorinstallaties die de rechthoekige structuren van het landschap doorbreken en het weidse uitzicht verstoren.

De Koloniën van Weldadigheid zijn vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw opgezet om arme mensen op te vangen, vooral uit het westen van Nederland. Zomer 2021 werden ze door Unesco benoemd tot Werelderfgoed. Ze hebben nu een beschermde status.

Gaswinning in Waddenzee

Het gebeurt niet vaak, maar Unesco kan die status ook weer intrekken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2007 in Oman omdat dat land in Unesco-gebied naar olie ging boren. Dichter bij huis onderzoekt Unesco of de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee gehandhaafd kan blijven omdat ook daar gaswinningsplannen zijn.

Die kans bestaat dat de Koloniën van Weldadigheid volgen, blijkt uit de nu verschenen milieueffectrapportage. Een eventuele boorlocatie in Vledderveen bijvoorbeeld wordt beschouwd als "groot risico" met een "ontoelaatbaar groot effect". "De inschatting is dat deze ontwikkelingen voor Unesco in principe niet te rechtvaardigen zijn binnen het werelderfgoed, zeker wanneer andere opties beschikbaar zijn", staat in het rapport.

Perikelen in Rusland

Hidde Baars van Vermillion Energy reageert niet verbaasd op de milieueffectrapportage. "Als je gaat zoeken naar mogelijke mijnbouwlocaties, dan stuit je altijd op restricties. Vanwege bepaalde beperkingen die gelden blijft er heel weinig over", zegt hij.

Baars benadrukt dat het in de praktijk zal meevallen met de gevolgen van gaswinning voor het landschap. "We doen het zorgvuldig en praten met iedereen. We gaan er keurig uit komen. Vroeger kregen we vaak de vraag: waarom winnen we nog gas? In deze tijd van perikelen met Rusland hoeven we dat belang niet uit te leggen."

Het is aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om uiteindelijk in te stemmen met de gaswinning in de Koloniën van Weldadigheid. Na de zomer volgt een besluit van staatssecretaris Vijlbrief.

Advertentie via Ster.nl