Vijf pensioenfondsen moeten mogelijk volgend jaar de pensioenen verlagen. Dat blijkt uit een evaluatie van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Ondanks het herstel op de beurzen vorig jaar hebben deze fondsen nog steeds financiële problemen. Met alleen premieverhoging lijkt het gat nu niet te dichten en daarom moeten de pensioenen mogelijk worden gekort.

Drie fondsen hebben al in februari gemeld dat zij deze maatregel moesten nemen. Dat waren de stichting Pensioenfonds Cultuur, Stichting Pensioenfonds Royal Leerdam en de Stichting ISS Pensioenfonds. Aanvankelijk stond ook het pensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie op het lijstje, maar na de evaluatie van de DNB is die nu verdwenen. Wel komen daar nu de Stichting Pensioenfonds Poseidon en de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers bij.

Volgens De Nederlandsche Bank raakt de mogelijke korting in totaal 9000 actieve deelnemers, 5000 gepensioneerden en 16.000 zogenoemde 'slapers'. Dat zijn mensen die in het verleden bij het fonds hebben gespaard en nu geen premie meer betalen. Aanvankelijk ging de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen, nog uit van 90.000 mensen die getroffen konden worden.

Pas eind dit jaar besluiten de fondsen definitief of er gekort moet worden. Die maatregel wordt niet genomen als de financiële positie van de fondsen de komende maanden alsnog verbetert.

Herstelplan

Ongeveer 300 fondsen hadden eind vorig jaar nog financiële problemen en moesten dus een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. De Pensioenfederatie constateert op basis van de evaluatie van DNB dat het met de meeste pensioenfondsen weer beter gaat. De mogelijke korting raakt slecht een beperkt aantal deelnemers.

Voorzitter Gerard Riemen waarschuwt echter voor "voorbarig optimisme". "Het herstel is weliswaar over de hele linie duidelijk zichtbaar maar ontbeert nog een stevig fundament", zegt hij.

STER reclame