Onderzoekers inventariseren wat er in een bodemmonster leeft
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Bodemleven in de hele Waddenzee wordt in kaart gebracht: 'Enorm karwei'

Op iedere kilometer tussen Texel en het Groninger Wad halen onderzoekers vanaf komende week stukjes Waddenbodem naar boven. Ze willen weten wat er precies in de bodem zit.

"Het is een enorm karwei", zegt wetenschappelijk coördinator Oscar Franken bij Omrop Fryslân. "We gebruiken daarvoor een onderzoeksschip van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Daarop staat een apparaat dat we laten zakken tot aan de bodem. Als we het dan weer naar boven halen, neemt het een stuk bodem mee."

In totaal willen de onderzoekers 1500 bodemmonsters naar boven halen. "We meten dan allerlei dingen, zoals de samenstelling van het zand. De dieren worden eruit gespoeld op een zeef van 1 millimeter", weet Franken. "Vervolgens nemen we het mee naar het lab. Zo kunnen we van al die locaties vastleggen welke soorten er voorkomen en in welke aantallen."

Onderwaternatuur

Het onderzoek vindt alleen plaats op de stukken wad die altijd onder water staan. Daarover is veel minder bekend dan over het wad boven water. De onderzoekers verwachten bijzondere vondsten in de onderwaternatuur. Vooral omdat daar sprake is van 'biobouwers', zoals mosselbanken en oesterriffen. Die bieden op hun beurt ruimte aan andere levensvormen.

In 2019 deden Natuurmonumenten, het NIOZ en de Rijksuniversiteit Groningen ook al zo'n grote monsteropname op de Wadden. Toen zijn 169 verschillende levensvormen aangetroffen.

Stabiliteit schelpdieren en wormen

"We zijn heel benieuwd of er nog veranderingen zijn geweest in de afgelopen jaren. Door de bemonstering te herhalen, kunnen we ook iets zeggen over de stabiliteit van de gemeenschappen in de bodem. Denk aan schelpdieren en wormen", aldus Franken.

De onderzoeker sluit niet uit dat de onderwaternatuur op het wad de afgelopen jaren 'armer' is geworden. Mocht dat zo zijn, dan kan met de resultaten van het onderzoek worden gekeken welke locaties geschikt zijn voor bepaalde soorten en waar mogelijke herstelmaatregelen effect hebben.

Advertentie via Ster.nl