Het pand in Baarn waarin Conservatrix was gevestigd
NOS Nieuws

'DNB had eerder kunnen ingrijpen bij verzekeraar Conservatrix'

De Nederlandsche Bank had "eerder en krachtiger" kunnen ingrijpen bij verzekeraar Conservatrix, waardoor een faillissement mogelijk was voorkomen. Dat concludeert een evaluatiecommissie die onderzocht wat er misging bij het bedrijf.

Conservatrix ging een jaar geleden failliet. Ruim 70.000 polishouders kwamen daardoor in de problemen en het is nog maar de vraag of zij al hun ingelegde geld zullen terugzien. Vorige maand maakten de curatoren bekend dat het percentage van het beloofde geld dat mensen terugkrijgen wordt verhoogd van 70 naar 80 procent.

Onbespreekbaar

Onder druk van DNB werd Conservatrix in 2017 gedwongen overgenomen door het Amerikaanse Global Growth, omdat het slecht ging met de verzekeraar. Maar eind 2020 ging het bedrijf alsnog failliet.

De commissie schrijft in het rapport dat De Nederlandsche Bank in de jaren daarvoor veel tijd kwijt was aan overleg met de moeilijk meewerkende directie van Conservatrix. Toen had de toezichthouder al kunnen aandringen op het beëindigen van verzekeringen waarbij hoge rendementen werden beloofd.

De commissie zegt dat tussen 2015 en 2017 een korting voor de polishouders voor de hand lag, maar dat dit voor de Nederlandsche Bank "onbespreekbaar" was. Toen Global zich meldde en afzag van die korting, werden "in een hoog tempo" alle stappen doorlopen om het overdrachtsplan door de rechtbank te laten goedkeuren.

Kritischer

Maar dat bleek dus uiteindelijk toch niet de redding van het bedrijf. Doordat Conservatrix een nieuwe eigendomsstructuur kreeg, was het in de jaren daarna moeilijk voor de Nederlandsche Bank om hard op te treden, concludeert de commissie. Contractuele afspraken, zoals de bijstortverplichting, konden daardoor niet worden afgedwongen.

De Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank schrijft in een reactie dat er de afgelopen jaren is gewerkt aan 'indringender, kritischer en vasthoudender toezicht'. De toezichthouder gaat naar aanleiding van het rapport kijken wat er nog meer verbeterd moet worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl