De Onyx-kolencentrale op de Maasvlakte waarvan vorige week bekend werd dat deze gaat sluiten ANP

De elektriciteitsproductie afkomstig uit kolen is het afgelopen kwartaal verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat deze 96 procent hoger uitkwam. Daarentegen daalde de productie uit aardgas met 49 procent.

Het is het gevolg van de huidige situatie op de energiemarkt, legt lector energietransitie Martien Visser uit. "Aardgas is momenteel schaars, de bergingen zijn niet gevuld. Daarnaast wil Rusland niet extra leveren. Op de vrije markt gaat dan de prijs omhoog en het is dan goedkoper om met kolen te werken. Waardoor de kolencentrales weer volop draaien."

Visser wijst er daarnaast op dat het CBS de data afzet tegen vorig jaar. "Toen was aardgas spotgoedkoop en draaiden die centrales volop en kolen weer niet." Tegelijkertijd wijst hij erop dat op lange termijn nog altijd een daling te zien is in het aandeel kolen in de energieproductie. Hij gaat ervan uit dat de hoge inzet van kolencentrales voorlopig zo blijft.

Afhankelijk van de markt

Op de vraag in hoeverre dit een tijdelijke situatie is, zegt een woordvoerder van energiebedrijf RWE dat dit afhankelijk is van de situatie in de markt. "Dat gebeurt als de gasprijs weer gaat dalen of als er bijvoorbeeld nieuwe windparken bij komen." RWE heeft een kolencentrale in de Eemshaven. Volgens de woordvoerder laat deze situatie zien dat centrales nog altijd nodig zijn als er te weinig duurzame alternatieven beschikbaar zijn.

Het CBS meldt verder dat in het derde kwartaal van dit jaar in vergelijking met een jaar eerder 31 procent meer elektriciteit is geproduceerd uit de zogeheten hernieuwbare bronnen. Het gaat dan om zon (toename van 36 procent), wind (25 procent) en biomassa (29 procent). "Zowel bij zon als wind wordt de toename met name veroorzaakt door meer capaciteit, bijvoorbeeld door het windpark op zee bij Borssele dat sinds eind vorig jaar volledig operationeel is", schrijft het CBS.

Vorige week werd bekend dat de kolencentrale Onyx Power Plant in Rotterdam gaat sluiten. De overheid heeft daarvoor een deal gesloten met de Amerikaanse eigenaar, hiermee is ruim tweehonderd miljoen euro gemoeid.

STER reclame