ANP

De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet streven ernaar om nog vóór het kerstreces een coalitieakkoord te presenteren. Dat schrijven de informateurs Remkes en Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de informateurs zijn er "goede vorderingen gemaakt" sinds eind november. VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen voor eind volgende week hun akkoord presenteren. Dan is er nog tijd en gelegenheid om voor de Kerst een debat in de Kamer te voeren.

Dat betekent niet dat er ook een nieuwe ministersploeg op het bordes zal staan voor de Kerstdagen. Dat zal eerder januari worden.

Het gaat ook niet om uitgewerkte regeringsplannen maar een akkoord op grote lijnen, het zogeheten coalitieakkoord. Als de Tweede Kamer er voor de Kerst over debatteert, kunnen de Kamerleden ook een formateur aanstellen. Dat wordt waarschijnlijk Mark Rutte en die kan dan aan de slag met de kandidaten.

Onderhandelingen

Ook vandaag is er onderhandeld door de vier partijen. Volgens VVD'er Sophie Hermans wordt er vooruitgang geboekt maar is het " pas klaar als het klaar is".

Partijen hoopten eerder op een akkoord voor Sinterklaas, maar dat bleek te optimistisch.

STER reclame