Een vrouw aan het werk sociaal werkbedrijf Patijnenburg Bart Kamphuis/NOS

Investeer 90 miljoen euro in werkplekken bij sociaal ontwikkelbedrijven, zodat mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt ook aan het werk komen. Die oproep doet Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Door de 10.000 extra plekken die volgens de vereniging dat opleveren, kan de krapte in de arbeidsmarkt worden aangepakt en de werkvloer inclusiever worden gemaakt.

Onder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden onder meer mensen gerekend die een arbeidsbeperking hebben, die al lang in de bijstand zitten en het werkritme ontwend zijn geraakt, mensen die een psychiatrisch verleden hebben, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard en statushouders die de taal niet machtig zijn.

Recordaantal vacatures

Er is nu een recordaantal vacatures en toch lukt het bedrijven niet altijd die te vullen. Twee weken geleden melde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat er nog nooit zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen zijn geweest. In het derde kwartaal van dit jaar stonden er tegenover elke 100 werklozen 126 vacatures.

Volgens Cedris krijgen sociaal ontwikkelbedrijven, voorheen bekend als sociaal werkbedrijven, vanwege de krapte veel verzoeken vanuit het bedrijfsleven om extra werk uit te voeren. Er ligt volgens Cedris dus een kans om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Maar dan is er wel extra geld nodig, omdat er middelen en mensen nodig zijn om deze mensen te begeleiden en het werk goed in te richten. Daarom vraagt Cedris aan Den Haag om een budget 90 miljoen euro om daarmee 10.000 mensen werk te kunnen bieden.

Bij dit Markro-filiaal in 's-Hertogenbosch zijn de werkgever en de werknemer blij met de mogelijkheid dat zij via deze constructie aan het werk kan:

Macy via sociaal ontwikkelbedrijf aan het werk: 'Ik kan hier m'n verhaal kwijt'

Cedris ziet dit als een win-win-situatie. Werkgevers kunnen gaten opvullen, werkzoekenden komen aan het werk, gemeenten besparen op uitkeringen en het Rijk ontvangt extra belastingopbrengsten.

Maar ook de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven staat volgens voorzitter Mohamed el Mokaddem op het spel. "Als er niets verandert, zijn over vijf jaar de sociaal ontwikkelbedrijven niet meer levensvatbaar. Dan verliezen we kennis en expertise, terwijl er vele mensen onnodig thuiszitten."

De sociaal ontwikkelbedrijven steunen vooral op subsidies die door de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zijn gekoppeld aan de werknemers. Die wet is in 2015 vervangen door een nieuwe wet, de Participatiewet. De financiering per persoon vanuit het Rijk is sindsdien volgens Cedris fors lager.

Afgelopen donderdag is de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgerond. Daarbij is over die financiering een motie ingediend door ChristenUnie en CDA. De stemming hierover is aanstaande dinsdag.

Mensen aan het werk bij sociaal werkbedrijf Patijnenburg:

STER reclame