Stakende zorgmedewerkers in oktober bij het Leids Universitair Medisch Centrum ANP

Zorgbonden en werkgeversorganisatie NFU zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor medewerkers van universitaire ziekenhuizen (umc's). De leden van de vakbonden moeten er nog wel mee instemmen. Als dat gebeurt, gaat een geplande staking van umc-personeel op 25 november niet door. Dat zou de derde staking in korte tijd zijn, zeker 10.000 zorgmedewerkers zouden eraan meedoen.

In de nieuwe cao krijgen werknemers structureel meer salaris: per maand gaat het om minimaal 75 euro bruto extra. Ook zijn afspraken gemaakt over de werkdruk. Zo wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of nachtdienst verlengd en krijgt het personeel een hogere toelage voor onregelmatige diensten. Ook ontvangen medewerkers volgens de nieuwe cao een toeslag van 90 euro als hun rooster binnen 72 uur wordt aangepast.

Begin september legde werkgeversorganisatie NFU al een eindbod neer voor een cao, maar niet alle zorgbonden gingen daarmee akkoord. Uit onvrede over het voorstel legden duizenden medewerkers van universitaire ziekenhuizen op 28 september en 26 oktober hun werk neer. Alleen spoedopnames gingen door. Vakbond FNV sprak van de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit.

'Maximale bereikt'

FNV-bestuurder Elise Merlijn toont zich nu tevreden met het akkoord dat er ligt. "We zijn blij dat umc-werknemers eindelijk worden gehoord en dat de twee actiedagen en de dreiging van een derde zondagsdienst tot een doorbraak hebben geleid", zegt ze in een reactie. "In dit akkoord gaat het niet langer om een incidentele salarisverhoging, maar om een structurele verbetering en dat was echt nodig."

Ook CNV is blij met de afspraken. Volgens de vakbond is "het maximale" bereikt van wat mogelijk was.

Het personeel van de academische ziekenhuizen eiste bij de stakingen een loonsverhoging van 3 procent per jaar voor alle medewerkers en concrete afspraken over minder werkdruk.

De werkgeversorganisatie zei eerder niet verder te kunnen gaan dan een structurele loonsverhoging van 3,5 procent voor een deel van het personeel, onder wie verpleegkundigen. Voor werknemers met een lager salaris, zoals beveiligers en schoonmakers, gold in het eerdere eindbod een structurele loonsverhoging van 1 procent. In het akkoord dat er nu ligt, krijgt die laatste groep er 2 procent bij.

De vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV leggen het principeakkoord volgende week voor aan hun leden.

STER reclame